Mogelijke stageplaatsen in het eMMA-project – digitale uitwisselingen

Datum bericht: 2 maart 2021

In het project eMMA (elektronisches multimodales Austauschportfolio ofwel elektronisch multimodaal uitwisselingsportfolio) worden van 1 april t/m 31 mei 2021 digitale uitwisselingen georganiseerd voor leerlingen en studenten in Europa. Tijdens deze uitwisselingen ontmoeten de deelnemers elkaar online en werken zij met gebruikmaking van verschillende digitale media in kleine groepjes samen aan opdrachten die zij met behulp van een ePortfolio kunnen bundelen.

In het kader van dit project bestaat de mogelijkheid om van 15 maart t/m 14 juni 2021 stage te lopen op het gebied van culturele bemiddeling. Indien nodig kan in overleg ook voor een andere stageperiode gekozen worden. Duits en Engels zijn de voertalen in dit project, een goede kennis van beide talen is daarom vereist.

Uw taken:

 • Het begeleiden van een kleine groep leerlingen of studenten tijdens de uitvoering van het project;
 • Het meewerken aan de ontwikkeling van opdrachten;
 • Het samenwerken in teamverband;
 • Het meewerken aan het verzamelen van gegevens;
 • De gemiddelde tijdbesteding bedraagt 10-12 uur per week.

Ons aanbod:

 • U krijgt voorbereidende workshops aangereikt over cultuurreflexief leren en over lesgeven in een digitale omgeving (deze zijn in de stage-uren inbegrepen);
 • U wordt tijdens uw stage voortdurend begeleid;
 • Deze stage voldoet aan de eisen die Universiteit Bielefeld binnen de bacheloropleiding “Deutsch als Fremd- und Zweitsprache” aan een stage stelt;
 • U krijgt de kans om ideeën uit te wisselen met andere stagiairs;
 • Door nauw samen te werken in een kleine groep, krijgt u de kans om uitgebreid ervaring op te doen in het begeleiden van cultuurreflexief leren;
 • U doet ervaring op met het lesgeven in een digitale omgeving en leert hierbij verschillende tools kennen;
 • In de samenwerking met leerlingen en studenten uit verschillende Europese landen krijgt u ook zelf de gelegenheid tot cultuurreflexief leren.

Mocht u geïnteresseerd zijn, ontvangen wij graag een korte motivatiebrief en uw CV per mail. Deze kunt u sturen naar sandra.ballweg@uni-bielefeld.de .

Over het project

eMMA is een project van de Adam-Mickiewicz-Universiteit in Poznań (Polen), de Universiteit Bielefeld (Duitsland) en de Radboud Universiteit Nijmegen (Nederland) en wordt gefinancierd door de Dieter-SchwarzStiftung, het Centre for language Studies (CLS, Radboud Universiteit) en het Duits-Nederlandse uitwisselingsproject Nachbarsprache & buurcultuur (Interreg). eMMA is een afkorting voor “elektronisches multimodales Austauschportfolio” en staat in het Nederlands voor “elektronisch multimodaal uitwisselingsportfolio”. eMMA is elektronisch ofwel digitaal, doordat er met een ePortfolio wordt gewerkt dat mogelijkheden biedt voor digitale communicatie en reflectie. Het portfolio is multimodaal, doordat verschillende uitdrukkingsvormen worden gecombineerd om de indrukken die tijdens een uitwisseling worden opgedaan vast te kunnen leggen.