Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland

De Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland (NWIB's) zijn vooruitgeschoven wetenschappelijke posten van de Nederlandse universiteiten. Deze instituten zijn met name gesitueerd rond het Middellandse Zeegebied: in Athene, Cairo, Florence en Rome. Daarnaast is er een instituut in Sint-Petersburg.

De instituten ondersteunen en verzorgen zelf wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, en leveren eveneens een wezenlijke bijdrage aan de profilering van Nederland en het Nederlandse hoger onderwijs in het buitenland. Naast onderwijs en onderzoek organiseren zij ook culturele activiteiten.

Alle instituten nemen deel aan het NWIB Visiting Professors Programma voor UD’s, UHD’s en hoogleraren van de aangesloten universiteiten. Studenten kunnen er onder andere cursussen volgen, stage lopen, of scriptie-onderzoek doen.  Daarbij bieden een aantal instituten huisvesting en werkruimte gedurende een verblijf aan het betreffende instituut.

De instituten worden gezamenlijk beheerd door de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Utrecht, de Universiteit Leiden, de Rijksuniversiteit Groningen, de Vrije Universiteit Amsterdam en de Radboud Universiteit.

Meer informatie

Meer informatie over de Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland vindt u op www.nwib.nl