Participanten

Sociëteit van het Goddelijk Woord

Congregatie van de Heilige Geest

Sociëteit Afrikaanse Missiën

Karmelieten

Mill Hill

Montfortanen

Missionarissen van het Heilig hart

Missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest

Konferentie Nederlandse Religieuzen

Week Nederlandse Missionarissen