Nationaal Onderwijslab AI

Nationaal Onderwijslab AI

Het Nationaal Onderwijslab AI (NOLAI) ontwikkelt met onderwijs, wetenschap en bedrijfsleven intelligente digitale onderwijsinnovaties, gericht op de verbetering van de kwaliteit van het primair en voortgezet onderwijs. Zo worden pedagogische, maatschappelijke en sociale consequenties inzichtelijk.

Doelstellingen

Het gebruik van intelligente technologieën in het klaslokaal is de laatste jaren sterk toegenomen. Om kansen te benutten en ongewenste effecten te voorkomen werken we in NOLAI aan de volgende doelstellingen:

  1. Het ontwikkelen van intelligente digitale onderwijsinnovaties gericht op het verbeteren van de kwaliteit van het primair en voortgezet onderwijs. Zie ook co-creatie programma.
  2. Het inzichtelijk maken van de pedagogische, maatschappelijke en sociale consequenties van intelligente digitale onderwijsinnovaties. Zie ook wetenschappelijk programma.

Werkwijze

In het Nationaal Onderwijslab AI (NOLAI) werken scholen, wetenschappers en het bedrijfsleven nauw met elkaar samen aan intelligente digitale onderwijsinnovaties die gebruiken maken van AI. Het NOLAI gaat de komende 10 jaar met middelen vanuit het Groeifonds aan de slag om samen met het onderwijsveld in co-creatie projecten prototypes te ontwikkelen en te onderzoeken.

De vraag vanuit het onderwijs staat centraal in deze co-creatie processen, zoals je ook kunt zien in deze infographic. Hiermee worden de kansen die intelligente technologie biedt benut en de risico's een in kaart gebracht en omgezet in oplossingen. 

Team

Dormans, dhr. dr. S.E.M. (Stefan)
Molenaar, mevr. dr. I. (Inge)
Osch, mevr. drs. A.M.C. van (Marieke)
Neem contact op
studenten

Referentiekader

Effectieve samenwerking vereist een gedeelde taal.

Verdiep je in het referentiekader

Nationaal Onderwijslab AI is van start gegaan

Op donderdag 6 oktober opende het Nationaal Onderwijslab Artificiële Intelligentie (NOLAI) haar deuren. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op de Radboud Universiteit ging het NOLAI, dat is gefinancierd uit het Nationaal Groeifonds, officieel van start. 

Lees verder