Kennis over AI in onderwijs

Wetenschappers vanuit onderwijswetenschappen, lerarenopleidingen, psychologie, filosofie, sociologie, computerwetenschappen en AI zijn van begin tot eind betrokken bij de projecten op scholen. Dat levert snel veel en brede kennis op.

De kennis die we ontwikkelen delen we zo snel mogelijk. Hier vind je betrouwbare en eerlijke informatie over AI in onderwijs waar je mee verder kunt. 

Cursus AI voor onderwijs

Cursus voor onderwijs

Samen met de Nederlandse AI Coalitie is een cursus AI voor het po, vo en so ontwikkeld. Je leert online, op jouw tempo en wanneer het jou uitkomt. Kennis, praktijk en inspirerende voorbeelden wisselen elkaar af. Doe er met je team je voordeel mee! Naar de cursus AI voor onderwijs 

Samenwerken vraagt om een gedeelde taal

Gedeelde taal

We gaan er van uit dat de samenwerking tussen mens en machine vooral kansen biedt, mits de juiste wisselwerking wordt gevonden. De ontwikkelde kennis delen we met scholen en bedrijven.
Naar het referentiekader

Wetenschappelijke focus 

  • De pedagogische-didactische aspecten van AI in onderwijs 

  • De technische aspecten van AI in het onderwijs 

  • De ethische aspecten van AI in onderwijs 

  • De data en technische infrastructuur  

  • Opleiden en professionaliseren van leraren voor AI in het onderwijs

Onderzoeksprogramma

Onderwijslab AI NOLAI

Het onderzoeksprogramma van NOLAI vormt de basis voor de ontwikkeling van het wetenschappelijke programma en de focusgebieden binnen NOLAI. Het
beschrijft onder andere de theoretische uitgangspunten, het perspectief van NOLAI op AI in onderwijs en de centrale onderzoeksthema’s.

Bijdragen aan kennisontwikkeling

We staan altijd open voor nieuwe wetenschappelijke samenwerkingen. Lees ons wetenschappelijk programma en neem gerust contact op via nolai [at] ru.nl

Nationaal Onderwijslab AI

Blijf op de hoogte  

We sturen je graag geregeld een bericht over nieuwe bijeenkomsten, concepten, producten en meer. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief 

Zie ook: Over NOLAIProjecten | Samenwerken