NOLAI Referentiekader 2022

Binnen NOLAI werken schoolbestuurders, schoolleiders, leraren, lerarenopleiders, wetenschappers en mensen uit het bedrijfsleven samen om het basis- en voortgezet (speciaal) onderwijs te verbeteren via AI. Dat vraagt om een gedeelde taal. Dit referentiekader vormt onze leidraad.

Hamvragen 

Het leren van de leerling, en het lesgeven van de leraar vormen de uitgangspunten voor NOLAI en haar partners. Samen beantwoorden we de volgende vragen: 

  1. Hoe werkt de techniek? Ofwel, hoe werkt de intelligente technologie? 
  2. Wat biedt de techniek? Ofwel, welke vormen van adaptiviteit zijn mogelijk in de intelligente technologie? 
  3. Wie voert de regie? Ofwel, in welke mate is de leraar en/of de intelligente technologie aan zet?
Inge Molenaar legt uit

Hoe werkt de techniek? 

De werking van de AI vormt het uitgangspunt voor de bestaande en te ontwikkelen technologieën. Globaal onderscheiden we dan drie onderdelen die in samenhang worden uitgevoerd: detecteren, interpreteren en handelen

Wat biedt de techniek? 

Intelligente technologieën die worden ingezet voor leerlingen, leraren en/of handelingen verschillen in de vorm waaraan ze tegemoetkomen aan de ingeschatte leerbehoefte van de leerling. We onderscheiden adaptiviteit per stap, taak en curriculum. De adaptiviteit richt zich meestal op het ondersteunen van kennisontwikkeling, maar kan ook worden ingezet voor andere leerfuncties zoals zelfregulatie, emotie en/of motivatie. 

Wie voert de regie? 

Er zijn zaken waar AI beter in is, en er zijn zaken waar mensen beter in zijn. Kunstmatige en menselijke intelligentie kunnen elkaar aanvullen en versterken. We gaan daarom uit van hybride intelligentie: de betekenisvolle combinatie van menselijke en kunstmatige intelligentie. We maken daarbij onderscheid in zes niveaus: van helemaal niet naar volledig geautomatiseerd onderwijs. 

Meer weten? 

Hieronder vind je het complete referentiekader (pdf) voor meer tekst en uitleg. We kunnen ons voorstellen dat je na het lezen nog vragen hebt. Neem gerust contact met ons op via nolai [at] ru.nl

NOLAI-Referentiekader-2022.pdf

Binnen NOLAI werken scholen, bedrijven en wetenschappers samen om het basis- en voortgezet (speciaal) onderwijs te verbeteren via AI. Dat vraagt om een gedeelde taal. Dit referentiekader vormt onze leidraad.

Nationaal Onderwijslab AI

Blijf op de hoogte 

We sturen je graag maandelijks bericht over nieuwe bijeenkomsten, concepten, producten en meer. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief