Over het Nationaal Onderwijslab AI

NOLAI is het Nationaal Onderwijslab AI. Gefinancierd door de rijksoverheid werken wetenschappers en bedrijven van 2022 tot 2032 samen met het basis, voortgezet en speciaal onderwijs aan slimme technologie in de klas.

We gebruiken steeds meer intelligente technologieën in ons onderwijs. Die ontwikkeling is nog eens versterkt door de corona-epidemie en de opkomst van ChatGPT. Maar wat betekent dat? Welke kansen en risico’s brengt dat met zich mee? NOLAI onderzoekt het in de praktijk, samen met onderwijs en bedrijfsleven en ontwikkelt betrouwbare producten voor leraar en leerling.

AI biedt mogelijkheden 

  • Meer digitale geletterdheid
  • Meer onderwijs op maat
  • Meer kansengelijkheid
  • Meer motivatie en leerwinst voor leerlingen
  • Minder uitval van leerlingen
  • Meer les- en voorbereidingstijd voor leraren 

NOLAI helpt kansen pakken 

  • NOLAI ontwikkelt intelligente technologie om de kwaliteit van basis- en voortgezet onderwijs te verbeteren
  • NOLAI maakt de pedagogische, maatschappelijke en sociale gevolgen van intelligente technologie in onderwijs inzichtelijk

Leraar en leerling centraal 

NOLAI gaat er van uit dat de samenwerking tussen mens en machine vooral kansen biedt voor leraar en leerling, mits de juiste wisselwerking wordt gevonden. Meer hierover in ons referentiekader voor onderwijs en bedrijfsleven.

Van, voor en met scholen 

We vragen het jaarlijks vele leraren, schoolleiders en bestuurders: waar is behoefte aan? Samen met wetenschappers en bedrijven komen we tot een heldere onderzoeksvraag. Deze vertalen we ook weer samen naar concrete projectvoorstellen. En vanaf schooljaar 2023-2024 starten de eerste projecten in de klas.

Organisatorisch op orde 

NOLAI is onderdeel van de Radboud Universiteit en gevestigd binnen de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Het onderwijslab wordt geleid door een managementteam (MT) onder leiding van Inge Molenaar. Vier keer per jaar legt het MT verantwoording af aan een stuurgroep met vertegenwoordigers uit onderwijs, wetenschap en bedrijfsleven. Zij vormen de strategische partners van NOLAI.  

Gefinancierd door het Groeifonds 

Na een gedegen verkenning kende het Nationaal Groeifonds € 80 miljoen toe voor de periode 2022-2032. Voor opschaling van prototypen naar producten voor de onderwijsmarkt is nog eens € 63 miljoen gereserveerd. De ministeries EZK en OCW zijn verantwoordelijk voor het project en geven advies over proces via een programmaraad. 

NOLAI in een oogopslag: download de Praatplaat hier

NOLAI team
September 2023

Breed team van specialisten

NOLAI bestaat uit ruim 45 medewerkers, in drie teams, met ieder hun specialiteit en expertise. De focus ligt op wetenschap, co-creatie, innovatie, en bedrijfsvoering. Nieuwsgierig wie er bij en met NOLAI werken?

Nationaal Onderwijslab AI

Blijf op de hoogte

We sturen je graag geregeld een bericht over nieuwe bijeenkomsten, concepten, producten en meer. 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief 

Strategische partners NOLAI