Samenwerken met NOLAI

NOLAI is voor haar projecten steeds op zoek naar samenwerkingspartners in primair en voortgezet (speciaal) onderwijs, bedrijfsleven en wetenschap.

Geïnteresseerd in partnerschap? Dan wil je vast weten wat dat precies inhoudt. Hier lees je meer. 

Stap 1 | vraag 

Op gezette tijden maken we een ronde door Nederland om vragen uit het onderwijs te verzamelen: aan welke slimme technologie heeft het onderwijs behoefte? Wat helpt leraren en leerlingen écht? Vaak zijn meerdere gesprekken met een van onze co-creatie managers nodig om tot de kern door te dringen: wat biedt antwoord op de vraag binnen de schoolcontext én is in een project van 1 tot 3 jaar met NOLAI te realiseren?  

Stap 2 | plan 

De verzamelde vragen uit het onderwijs beoordelen we aan de hand van ons referentiekader. Welke vragen bieden de meeste kansen voor toepassing van slimme technologie, met de minste risico’s, en hebben het grootste positieve effect op leraren en leerlingen? Op de geprioriteerde vragen gaan we vervolgens dieper in, samen met betreffende scholen, wetenschappers en relevante bedrijven. In meerdere sessies werken aan een concreet projectvoorstel en -plan.

Stap 3 | concept 

Kan het project starten? Gefeliciteerd! Samen werken we allereerst aan een pedagogisch-didactisch concept. Wat wil de leraar precies weten over het leerproces van de leerling? En wat is hierover eigenlijk al bekend of op de markt beschikbaar? Ook hier leggen we steeds de verbinding tussen school, wetenschap en bedrijfsleven om zo snel mogelijk tot heldere ontwerprichtlijnen te komen. Pas daarna volgt de ontwikkeling van de nieuwe technologie, de technische fase. 

Stap 4 | prototype 

Op papier sluit het concept en ontwerp dan wel naadloos aan op de behoefte van de school, maar pakt dat in de praktijk ook zo uit? Met een prototype gaan leraren en leerlingen korte periodes aan de slag. Na elke periode worden de nieuwe inzichten direct verwerkt om het prototype te verbeteren. Hoe dat precies in zijn werk gaat is ieder project anders. Het is in ieder geval altijd een samenspel met de school, wetenschappers en een of meer bedrijven. 

Stap 5 | validatie 

Na verschillende verbeterrondes is het tijd om het prototype te valideren. Doet de ontwikkelde technologie steeds wat het moet doen, ook als het gebruikt wordt door verschillende personen en bij voorkeur op verschillende scholen? We bevragen zowel leraren als leerlingen, én we analyseren data over het leerproces. Samen evalueren we zo de gebruiksvriendelijkheid, bruikbaarheid en effectiviteit via kwalitatief en kwantitatief onderzoek. De uitkomsten verwerken we in een rapportage. 

Stap 6 | markt

Er is slimme technologie ontwikkeld, in de praktijk getest en gevalideerd. Hoe nu verder? Wat en wie is ervoor nodig om de ontwikkelde techniek tot een product te maken dat de onderwijsmarkt op kan? Als we kansen zien, maken we een opschalingsplan.

Geïnteresseerd in samenwerking?  

We staan altijd open voor nieuwe samenwerkingen met scholen en bedrijven. Om de focus te kunnen blijven leggen op de projecten die we uitvoeren, hanteren we een jaarplanning voor kennismakingen en verkenningen. Wil je eerder kennismaken? Neem gerust contact op via nolai [at] ru.nl (nolai[at]ru[dot]nl). Dan bekijken we de mogelijkheden 

Nationaal Onderwijslab AI

Blijf op de hoogte 

We sturen je graag geregeld een bericht over nieuwe bijeenkomsten, concepten, producten en meer.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief 

Zie ook: Over NOLAIProjecten | Kennis