Inhoud/Content

Lorenzetti: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/Ambrogio_Lorenzetti_-_Allegory_of_the_Good_Government_%28detail%29_-_WGA13487.jpg

For English, see below.

Het 'justice seminar' is een driewekelijks lunchseminar over een van de kernideeën binnen de domeinen van de ethiek, politieke theorie en rechtsfilosofie: de idee van rechtvaardigheid. Twee van de hoofddoelen van dit lunchseminar zijn: beter zicht krijgen op de filosofische en theoretische literatuur die over dit thema wordt gepubliceerd (1) en het bespreken van nieuwe ideeën in een informele setting (2).

Meer specifiek willen we ruimte creëren voor korte presentaties (15 minuten) over interessante nieuwe publicaties; een glossarium van bekende (of minder bekende) wetenschappelijke tijdschriften; het delen van informatie over conferenties, workshops, onderzoeksprojecten, financierings-mogelijkheden; etc.

Teksten en informatie zullen voorafgaand aan de bijeenkomsten op basis van een mailinglijst en via deze site worden verspreid. Er is echter geen 'verplichte' lectuur die voorbereid dient te zijn. Ook hoeft u zich niet op voorhand aan te melden. Bij belangstelling kunt u gewoon aanschuiven.

De bijeenkomsten (zie rechts) vinden plaats op vrijdag van 12.20 tot 13.20 uur, online (via Zoom) of in het Grotiusgebouw.
________________________________________________________________
The 'justice seminar' is a three-weekly lunch seminar on one of the core ideas within the domains of ethics, political theory and legal philosophy: the idea of justice. Two of the mains goals of this seminar are: getting a better view of the philosophical, academic literature that is being published on this topic (1) and discussing new ideas in an informal setting (2).

More specifically we would like to create room for (short) presentations on a publication of interest; glossary of known (or lesser-known) scholarly journals; sharing news about conferences, calls, paper-projects, and funding opportunities; etc.

The idea is that people can simply join and contribute on a voluntary basis. Texts and information will be distributed in advance (on the basis of a mailing list and on this site), but there will be no ‘mandatory' readings.

Meetings (see right) will take place on Friday from 12.20 until 13.20 either online (via Zoom) or in the Grotiusbuilding.


Komende bijeenkomsten:

 • Justice Seminar met Martine Boonk (OU) overhet nieuwe essay van Maxim Februari Doe zelf normaal over digitalisering en klimaatverandering als bedreiging van de democratie.

Datum: 17 maart

Tijd: 12:30 – 13:30

Locatie: Online

 • Justice Seminar met Koen Lemmens (KULeuven).

Datum: Vrijdag 21 april

Tijd: 12:20 – 13:20

Locatie: Online

Datum: Vrijdag 12 mei

Tijd: 12:20 – 13:20

Locatie: Grotiusgebouw, lokaal GR 1.116.

 • Justice Seminar met Dick Timmer (TU Dortmund) over limitarisme en de vraag wat er is mis is met extreme rijkdom.

Datum: Vrijdag 12 mei

Tijd: 12:20 – 13:20

Locatie: Online.

Datum: Vrijdag 15 september

Tijd: 12:20 – 13:20

Locatie: Grotiusgebouw, locatie volgt nog.

Voor een digitale kopie van de teksten of de Zoom link, stuur een e-mail naar Laura Davies.

To receive a copy of the texts or Zoom link, please email Laura Davies.

Past meetings:

2023:

2022:

2021:

2020:

 • December 18: discussion of Wim Weymans (2020), ‘From Marianne to Louise. Three ways of representing the (European) people in democratic societies’ in: Anna Schober (red.), Popularisation and populism in the visual arts. Attraction images, pp.31–45. Introduced by Joris Gijsenbergh.
 • November 19: discussion of Jonathan Soeharno's 'De moed tot onpartijdigheid' (Ars Aequi, oktober 2020). Introduced by Laura van den Berg.
 • January 28: discussion of David Graeber's and David Wengrow's How to change the course of human history (Eurozine, 2018). Introduced by Mathijs van de Sande.
 • January 8: discussion of Clare Chambers’s Against Marriage. An Egalitarian Defence of the Marriage-Free State (Oxford University Press, 2017). Introduced by Pol van de Wiel.

2019:

 • December 18: discussie over uitspraak van de Hoge Raad in de Srebrenica-zaak. Introduced by Lukas op de Beke.
 • November 20: discussion of Mireille Hildebrandt's chapter "The Force of Law and the Force of Technology." in: McGuire, M., Holt, T. (ed.), The Routledge Handbook for Technology, Crime and Justice. Introduced by Jonne Hoek.
 • October 30: discussion of Robert Goodin's article 'Enfranchising All Subjected, Worldwide'. Introduced by Crispino Akakpo.
 • October 8: discussion of Lea Ypi's article 'What's Wrong with Colonialism'. Introduced by Lukas op de Beke.
 • September 25: discussion of Philippe Van Parijs' article 'Just Europe'. Introduced by Ronald Tinnevelt.

Organizers

Ronald Tinnevelt and Laura Davies.

Contact

Send an email to Ronald Tinnevelt or Laura Davies if you are interested in participating or have other suggestions.