Inhoud/Content

Lorenzetti: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/Ambrogio_Lorenzetti_-_Allegory_of_the_Good_Government_%28detail%29_-_WGA13487.jpg

For English, see below.

Het 'justice seminar' is een driewekelijks lunchseminar over een van de kernideeën binnen de domeinen van de ethiek, politieke theorie en rechtsfilosofie: de idee van rechtvaardigheid. Twee van de hoofddoelen van dit lunchseminar zijn: beter zicht krijgen op de filosofische en theoretische literatuur die over dit thema wordt gepubliceerd (1) en het bespreken van nieuwe ideeën in een informele setting (2).

Meer specifiek willen we ruimte creëren voor korte presentaties (20-25 minuten) over interessante nieuwe publicaties; een glossarium van bekende (of minder bekende) wetenschappelijke tijdschriften; het delen van informatie over conferenties, workshops, onderzoeksprojecten, financierings-mogelijkheden; etc.

Teksten en informatie zullen voorafgaand aan de bijeenkomsten op basis van een mailinglijst en via deze site worden verspreid. Er is echter geen 'verplichte' lectuur die voorbereid dient te zijn. Ook hoeft u zich niet op voorhand aan te melden. Bij belangstelling kunt u gewoon aanschuiven.

De bijeenkomsten (zie rechts) vinden plaats op vrijdag van 12.20 tot 13.20 uur, online (via Teams/Zoom) of in het Grotiusgebouw.
________________________________________________________________
The 'justice seminar' is a three-weekly lunch seminar on one of the core ideas within the domains of ethics, political theory and legal philosophy: the idea of justice. Two of the mains goals of this seminar are: getting a better view of the philosophical, academic literature that is being published on this topic (1) and discussing new ideas in an informal setting (2).

More specifically we would like to create room for (short) presentations on a publication of interest; glossary of known (or lesser-known) scholarly journals; sharing news about conferences, calls, paper-projects, and funding opportunities; etc.

The idea is that people can simply join and contribute on a voluntary basis. Texts and information will be distributed in advance (on the basis of a mailing list and on this site), but there will be no ‘mandatory' readings.

Meetings (see right) will take place on Friday from 12.20 until 13.20 either online (via Teams/Zoom) or in the Grotiusbuilding.


Volgende bijeenkomst:

  • Justice Seminar met : Laura Davies (RU) over 'Rechtspreken in onzekerheid'.

Datum: Vrijdag 15 maart

Tijd: 12:20 – 13:20

Locatie: Online via Teams

Voor een digitale kopie van de teksten of de Teams-link, stuur een e-mail naar Laura Davies. To receive a copy of the texts or Teams-link, please email Laura Davies.

Komende bijeenkomsten:

Recent meetings:

2024:

2023:


For a more extensive overview, see 'Past meetings'.

Organizers

Ronald Tinnevelt and Laura Davies.

Contact

Send an email to Ronald Tinnevelt or Laura Davies if you are interested in participating or have other suggestions.