Zoek in de site...

Duurzaam Aankopen (in Dutch)

Overheidsopdrachten hebben een aanzienlijk economisch potentieel om de inkoop en daarmee de overheid als geheel milieuvriendelijker, innovatiever en meer sociaal en ethisch verantwoord te maken. Vanaf 2005 hebben verschillende Belgische overheidsdiensten de mogelijkheden tot duurzame overheidsaankoop onderzocht en hiervoor beleid ontwikkeld. Sindsdien is een grote diversiteit en variatie aan initiatieven en beleidsontwikkelingen ten aanzien van duurzaam aankopen ontstaan, variërend van het gebruik van keurmerken, bevorderen van klimaatdoelstellingen via regelgeving, het scheppen van mogelijkheden voor kansengroepen tot het experimenteren met nieuwe businessmodellen als circulaire economie. Door die grote variatie is het lastig om een overzicht te schetsen van hoe de Belgische overheid nu precies duurzaam aankopen invult.

Centraal in dit onderzoek staat een systematische analyse van E-notification, een online publicatieplatform waar Belgische inkopers uit de publieke sector hun overheidsopdrachten kunnen aankondigen. Op basis van die analyse wordt bepaald in welke mate en hoe Belgische publieke aankopers een antwoord geven op het beleid duurzame aankopen in de aankondigingen. Aanvullend wordt gekeken welke patronen én welke goede aanpakken te herkennen zijn in de aankondigingen en bestekken uit de E-notification database.

Projectleden

Dr Jolien Grandia
Dr Peter Kruyen

Financiering

Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling

Projectduur

2016 - 2017