Zoek in de site...

Evaluatie Kansspelautoriteit (in Dutch)

De Kansspelautoriteit (KSA) is opgericht in 2012 en heeft drie hoofdtaken: (1) uitvoering van het kansspelbeleid inclusief preventie van verslaving, (2) toezicht op de kansspelmarkt en kansspelaanbieders zoals casino's en loterijen, en (3) zorgen voor handhaving van de wetgeving, inclusief criminaliteitsbestrijding. De KSA is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). Elk ZBO moet eens in de vijf jaar worden geëvalueerd.

Centraal in de evaluatie staat de vraag naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van de KSA. Dat is geen gemakkelijke vraag want de KSA heeft te maken met diverse en deels tegenstrijdige doelen, een meervoudige politieke opdracht, en een veelheid aan stakeholders. Om de prestaties te bepalen van een publieke organisatie met deels inconsistente doelen, in een complexe omgeving waarin prestaties moeilijk te meten zijn en deels afhankelijk zijn van samenwerking met anderen, maakt deze evaluatie gebruik van de Public Value theorie. Uitgangspunt van deze theorie is dat publieke organisaties diverse en ambigue doelen hebben en te maken hebben met een veelheid aan stakeholders en een veranderlijke politieke opdracht. Simpele en kwantitatieve prestatie-indicatoren doen geen recht aan de complexiteit en het netwerkkarakter van modern publiek management. In het onderzoek wordt dan ook gebruik gemaakt van een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve methoden, in verschillende deelonderzoeken naar het bereiken van de beleidsdoelen, de doelmatigheid van de organisatie en de legitimiteit van de KSA bij de diverse stakeholders.

Projectleden

Prof. Sandra van Thiel
Dr Johan de Kruijf
Rutger Blom
Robin Bouwman

Partners

Universiteit Utrecht
Vrije Universiteit Amsterdam

Financiering

Ministerie van Veiligheid en Justitie (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum) - Programma Integriteit en Kansspelen

Projectduur

2016 - 2017