Zoek in de site...

Kwaliteit van Bestuurlijk Handelen in Relatie tot Onderwijskwaliteit (in Dutch)

In dit project wordt op basis van wetenschappelijk literatuur over de relatie tussen bestuurlijk handelen en onderwijskwaliteit een conceptueel-model ontwikkeld dat gehanteerd kan worden in een nadere zoektocht naar mogelijke directe en indirecte effecten van schoolbesturen op onderwijskwaliteit. In dit model maakt een onderscheid tussen het bestuurlijke niveau, werkprocessen in de school en onderwijskwaliteit. Onderwijskwaliteit wordt hierbij opgevat als kenmerk van de kwaliteit van de lessen en als outputmaat (leerlingprestaties). In de aansluitend uitgevoerde secundaire analyses is getoetst in hoeverre er een relatie is tussen de in het conceptueel-model opgenomen variabelen. Er zijn daarbij geen directe effecten gevonden tussen bestuur en onderwijskwaliteit.

Projectleden

Dr Marlies Honingh - coordinator
Prof. Sandra van Thiel
Hanneke van den Akker

Financiering

Inspectie van het Onderwijs

Projectduur

2014 - 2016