Zoek in de site...

Grens als barrière project

Title: ‘Perceptie van de Duits-Nederlandse grens als barrière’

Project description:

Het ontwikkelen van een instrument om de perceptie van de barrièrewerking van de Nederlands-Duitse grens vast te stellen, het uitvoeren van een nulmeting en het vaststellen van een streefwaarde voor een effectmeting over vier jaar.

Start date: 01-01-2015

End date: 01-06-2015

Funding party: Interreg IVA

Project leader: Dr. Martin van der Velde

Contact: m.vandervelde@fm.ru.nl