Zoek in de site...

Project Smart Emission

(ENG): Smart Emission.  Research and development of a citizen-sensor-network  in the city of Nijmegen, monitoring physical and environmental qualities with citizens using innovative sensing and ICT technology.

See more information on the project website: http://smartemission.ruhosting.nl/

(NL): Smart Emission. Onderzoek en ontwikkeling van een burgermeetnetwerk in de stad Nijmegen, waarbij lokale en fysieke milieukwaliteit van de stad in kaart wordt gebracht met burgers en innovatieve sensing en ICT technologie -voor een korte beschrijving van het project in het Nederlands, scroll naar beneden.

Zie voor meer informatie de project website: http://smartemission.ruhosting.nl/

Op de project website via de link vindt u informatie zoals de "live" viewers die sensordata van Nijmegen online tonen, project documenten en presentaties, foto's en filmpjes van bewonersbijeenkomsten, links naar het 'data platform' voor het opvragen van de beschikbaar gestelde Open Data uit de sensoren, en andere documenten en artikelen die over het project zijn verschenen.

SmartEmission_SmartResidents_CityNijmegenENG

Project presentations (in English):

Project description (in Dutch):

Het ‘Smart Emission’ project draait om het in kaart brengen van luchtkwaliteit, geluid, trillingen en meteorologische indicatoren in de stad op een fijnmazig schaalniveau, door inwoners met zogenoemde burger-sensor-netwerken. De pilotstudie richt zich op de stad Nijmegen (binnen de gemeentegrenzen van de stad). Hier zal een testbed worden ingericht waar het projectteam, in samenwerking met inwoners de lokale variatie in luchtkwaliteit (NO2, CO, CO2, O3), geluid en trillingen in kaart brengen met behulp van goedkope sensoren. In het project wordt getest of deze sensor-data aanvullend inzicht kan opleveren op lokaal en stadsniveau, als aanvulling op de beschikbare professionele data van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM. In het project wordt gekeken naar welke (geo)infrastructuur er nodig is om deze burger-sensor-netwerk data te verwerken en hoe deze data gevisualiseerd kan worden ten behoeve van dialoog tussen onderzoekers en de lokale bewoners.

Met behulp van deze informatie kunnen zogenoemde 'externaliteiten' van de stad beter zichtbaar worden gemaakt. Externaliteiten zijn zaken die niet in reguliere economische afwegingen worden meegenomen, maar die wel effect kunnen hebben op de algemene gezondheid van een stad en haar inwoners. Tenslotte zijn de planologen van de Radboud Universiteit benieuwd hoe de samenwerking tussen burgers en lokale overheid zich kan aanpassen aan deze nieuwe vormen van Open Data, democratisering van kennis, actieve burgers en resulterende vormen van ‘bottom-up planning’ processen.

Uitvoering:

Het project wordt uitgevoerd door het projectconsortium Smart Emission, bestaande uit de Radboud Universiteit,  gemeente Nijmegen, het RIVM, stichting Geonovum en de bedrijven Intemo (ontwikkelt een low-cost sensorplatform)  en CityGIS (server-side technologie voor ontvangst en beschikbaar stellen sensor-data).

Dit project is mede mogelijk gemaakt door een subsidie vanuit Stichting Techniek en Wetenschap (STW), het onderzoeksprogramma Making Sense for Society, Living Lab for the Internet of Everything, (Geonovum), en het onderzoeksprogramma Maps 4 Society (M4S). M4S is een initiatief van Rijkswaterstaat, het Kadaster, Netherlands Space Office (NSO) en de Nederlandse Commissie voor Geodesie (NCG).

Zie een korte presentatie tijdens de startbijeenkomst van Maps 4 Society: https://www.youtube.com/watch?v=4dFxA22sK3w

Project partners: Gemeente Nijmegen, Geonovum, Intemo, CityGIS, RIVM.

Start date: 01-12-2014

End date: 31-12-2016

Funding party: Stichting STW

Project members:

  • Radboud University: Dr.ir. Linda Carton (project leader), prof. Peter Ache, ir. Ron Wunderink, Cécile Kerssemakers (master student RU, Spatial Planning) and Freek Thuis (bachelor student RU, GPM).
  • City of Nijmegen: Paul Geurts (co-project leader), Henk Nijhuis, Peter van der Voorn, Rob Schoon, Giel Vermeulen (student HAS Den Bosch, Geomedia).
  • Geonovum: Michel Grothe, Just van den Broecke, Matthijs Castelijn (student TU Delft, Geomatics).
  • RIVM: Hester Volten and others
  • Intemo: Janus Hoeks, Antoine van de Cruyssen
  • CityGIS: Robert Kieboom

Contact: smartemission@ru.nl  or  l.carton@fm.ru.nl