Zoek in de site...

Proefprogramma Stedelijke Herverkaveling in Gelderland (in Dutch)

Het proefprogramma beoogt om inzicht te verschaffen in de werking van een wettelijk instrument stedelijke herverkaveling in de Gelderse praktijk. Concreet onderzoeken Radboud Universiteit, het Kadaster en Bureau Noordzuiden de mogelijkheden om complexe gebiedsopgaven in binnensteden, op bedrijventerreinen, rondom stationslocaties en bij vakantieparken door middel van een ruiling van gronden en vastgoed op te lossen. De 7 deelnemende gemeenten en lokale eigenaren worden uitgedaagd om gezamenlijk tot ruilscenario’s te komen waarin waarde wordt gecreëerd en marktpotentieel wordt benut.

Projectleden

Prof. Erwin van der Krabben – coördinator
Dr Sander Lenferink

Partners

Bureau Noordzuidenproefprogramma stedelijke herverkaveling
Het Kadaster
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Ministerie van I&M
Minsterie van Binnenlandse Zaken
Stadsregio Arnhem Nijmegen

Financiering

Provincie Gelderland

Projectduur

2014 - 2016