Zoek in de site...

Over het project

In dit onderzoek gaan we na wat de aard is van de sturingsrelatie tussen bestuurder en schoolleider en hoe deze relatie doorwerkt op de ontwikkeling van toekomstgericht onderwijs door leraren. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor borging van onderwijskwaliteit én voor ontwikkeling van toekomstgericht onderwijs. Sturing die hieraan bijdraagt blijkt zowel theoretisch als in de praktijk allerminst vanzelfsprekend. Het minst weten we over de sturingsrelatie tussen bestuurder en schoolleider. Inzicht in de aard van deze relatie is noodzakelijk om de in beleid veronderstelde keten tussen onderwijsbestuur en onderwijskwaliteit te toetsen.We veronderstellen dat onder invloed van de juridische kwetsbaarheid van de bestuurder en de neiging tot bestuurlijk conformisme, het risico ontstaat dat onderwijskwaliteit smal opgevat wordt. Met het centraal stellen van toekomstgericht onderwijs stellen we in dit onderzoek de sturingsrelatie van bestuurder en schoolleider in het primair onderwijs op de proef. De ontwikkeling en uitkomsten van toekomstgericht onderwijs zijn ongewis; de vraag is hoe dit tot uiting komt in de sturingsrelatie tussen bestuurder en schoolleider. Analyse van surveydata, logboeken en observaties bieden kennis over de aard van de sturingsrelatie. De doorwerking van de sturingsrelatie op het initiatief dat leraren nemen tot ontwikkeling van toekomstgericht wordt getoetst met een padmodel.

Eigenschappen
Organisatie NRO
Projectleider dr. M.E. Honingh
Projectleider organisatie Radboud Universiteit Nijmegen
Status Lopend
Looptijd 1 november 2018 t/m 28 februari 2022
Project nummer 40.5.18400.022