Zoek in de site...

Internship Organisations/ Stageplekken

This list has organically grown out of recent student experiences and staff contacts, and is regularly updates. Details are provided in English or in Dutch depending on source material. New master students can use this list as for inspiration and for finding an internship organisation fitting their research interests.  Be aware that many more organisations are potential hosts for a research internship.

NB. The list, organically grown, contains both English and Dutch language descriptions, as it is composed from the original internship vacancy texts, which have been provided to us in English or Dutch.

For information about regulations concerning internships as part of the educational programmes in Human Geography (HG), Spatial Planning (SP) or Environment and Society Studies (ESS), or the bachelor programme (GPM), follow this link.

Internship organisations

Organisation: Advies en ingenieursbureau DHV te Amersfoort
Description: De DHV Groep levert wereldwijd advies- en ingenieursdiensten op het gebied van mobiliteit (incl. luchthavens), bouw & industrie, ruimtelijke inrichting & milieu en water.

Organisation: Adviesraad Internationale Vraagstukken
Description: Een onafhankelijk adviesorgaan dat de regering en de Staten-Generaal adviseert over het buitenlandse beleid, in het bijzonder met betrekking tot de rechten van de mens, vrede en veiligheid, ontwikkelingssamenwerking en Europese integratie.

Organisation: Advin-Zuid, adviesbureau voor bouw en infrastructuur te Oss
Description: Advies- en ingenieurs-bureau Advin is gespecialiseerd in Civiele Techniek, Elektrotechniek, Geodesie, Projectmanagement, Ruimte, Werktuigbouw, Bouwkunde en Mobiliteit . We opereren op het gebied van bouw, industrie en infrastructuur

Organisation: Alfred Mozer Stichting
Description: At the beginning of 1990 the Dutch Labour Party (PvdA) established a foundation to make and maintain contacts in Central and Eastern Europe. The foundation was named after Alfred Mozer, the first international secretary of the PvdA. The aim of the AMS is to support the development of democracy through the training and schooling of (social) democratic political parties. We are a demand driven organisation and we are sponsored by the MATRA programme of the Ministry of Foreign Affairs in The Netherlands. Interested political parties and organisations can send in applications for projects.

Organisation: Alterra, Wageningen
Description: Alterra is een kennisinstituut voor de groene leefomgeving. Alterra maakt deel uit van Wageningen Universiteit en Researchcentrum en bundelt een grote hoeveelheid expertise op het gebied van de groene ruimte en het duurzaam maatschappelijk gebruik ervan: kennis van water, natuur, bos, milieu, bodem, landschap, klimaat, landgebruik, recreatie etc.Alterra verricht strategisch en toegepast onderzoek ten behoeve van beleid, beheer en ontwerp van de groene ruimte op lokale, regionale, nationale en internationale schaal.

Organisation: several Dutch Embassies
Description: (e.g. RwandaEstland)

Organisation: Ander Joods Geluid
Description: Actiegroep, die zich - juist uit verbondenheid met het lot en het voortbestaan van Israël - het politieke debat en de kritische meningsvorming over Israël en de bezette gebieden ten doel stelt.

Organisation: Association of European Parliamentarians for Africa (AWEPA) te Zuid-Afrika
Description: An international non-governmental organisation that supports parliaments in Africa and works to keep Africa high on the political agenda in Europe.

Organisation: Atlantische Commissie, forum voor het publieke debat over transatlantische veiligheidsvraagstukken te Den Haag
Description: Forum voor het publieke debat over transatlantische veiligheidsvraagstukken

Organisation: BICC (Bonn International Center for Conversion)
Description: An independent, non-profit organization dedicated to promoting peace and development through the efficient and effective transformation of military-related structures, assets, functions and processes

Organisation: Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, Tilburg

Organisation: BRO adviseurs

Organisation: Bureau BUITEN, bureau voor Economie & Omgeving te Utrecht
Description: Een onderzoek- en adviesbureau op ruimtelijk-economisch gebied

Organisation: Bureau Venhuizen, Cultuur en Ruimtelijke Ordening te Rotterdam
Description: Een project- en onderzoeksbureau op het gebied van cultuur en ruimtelijke ordening, ook wel aangeduid met het begrip culturele planologie. Het bureau richt zich op vestigings- en planningsprocessen in de ruimtelijke ordening en neemt daarbij cultuur als vertrekpunt.

Organisation: Centre for European Policy Studies (CEPS) te Brussel (BE)
Description: A forum for debate on EU affairs, but its most distinguishing feature lies in its strong in-house research capacity, complemented by an extensive network of partner institutes throughout the world.

Organisation: Cordaid (Civil-Military Co-operation (CIMIC) en Disarmament, Demobilization and Reintegration (DDR))
Description: Nederlandse ontwikkelingsorganisatie

Organisation: Corporación Dios es Amor (CDA) Columbia
Description: CDA Colombia wants to be a leading organization throughout Latin America, recognized by its great capacity for intervention management in communities affected by extreme poverty, and for its commitment to the continual improvement in their quality of life

Organisation: COS
Description: Landelijke vereniging van veertien centra voor internationale samenwerking

Organisation: COT
Description: Het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement ondersteunt organisaties in de publieke en private sector bij veiligheidsvraagstukken en crisissituaties.

Organisation: De Gelderlander
Description: De regionale krant

Organisation: Ecorys
Description: Ruimtelijk-economische adviesbureau in Rotterdam

Organisation: Enviu Foundation
Description: Enviu is an international organisation by and for young professionals, young entrepreneurs, creatives and students with a business, economic or related background. We share our network, ideas, time and expertise to work on innovative projects that are profitable and sustainable solutions for environmental and social issues.

Organisation: ESKAN Stichting Economische Stimulering Knooppunt Arnhem-Nijmegen te Arnhem

Organisation: Euregio Benelux Middengebied (EMG) te Turnhout (B)
Description: Een centraal gelegen regio in Noord-West-Europa, die gevormd wordt door vijf aangrenzende provincies in Vlaanderen en Nederland

Organisation: European and Regional Affairs Consultants (ERAC) te Boxtel

Organisation: Forced Migration Studies Programme (FMSP) (Witwatersrand, Johannesburg), Zuid Afrika
Description: An internationally engaged, Africa-oriented; and Africa-based centre of excellence for research and teaching that helps shape global discourse on migration aid and social transformation.

Organisation: Gemeente Arnhem

Organisation: Gemeente Breda

Organisation: Gemeente Aalten

Organisation: Gemeente Geldrop

Organisation: Gemeente Helmond

Organisation: Gemeente Nijmegen

Organisation: Gemeente Ubbergen

Organisation: Gemeente Wageningen

Organisation: Institut für länderkunde ev te Leipzig (D)

Organisation: Institut für Stadt- und Regionalforschung der. Österreichischen Akademie der Wissenschaften te Wenen (AT)

Organisation: Instituut Clingendael

Organisation: Veurink,
Description: Internationaal opererend transportbedrijf

Organisation: Kamer van Koophandel

Organisation: Louis Bolk Instituut
Description: Onderzoeksbureau voor de ontwikkeling van biologische en duurzame landbouw, voeding en gezondheidszorg. Uitgangspunt is de natuur als bron voor kennis over het leven. Het instituut vervult op haar werkterrein een pioniersfunctie, gericht op nieuwe inzichten en inspirerende wegen in onderzoek.

Organisation: LTO Noord Projecten te Deventer
Description: Land- en tuinbouworganisatie

Organisation: Ministerie van Buitenlandse Zaken (o.a. Sub-Saharan Africa Department (DAF), Directie Mensenrechten en Vredesopbouw (DMV)

Organisation: Ministerie van Defensie

Organisation: Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Organisation: Natuurmonumenten

Organisation: NAVO command and control centre of excellence
Description: The mission of the C2 COE is to support Supreme Allied Commander Transformation (HQ SACT) in his efforts to transform NATO by providing subject matter expertise on all aspects of the Command and Control process

Organisation: Nijmegen Centre for Border Research (NCBR)

Organisation: NEC Nijmegen
Description: Een Nijmeegse (betaald) voetbalclub

Organisation: Nederlands Helsinki Comité
Description: A non-governmental organisation whose main objectives are the promotion of the international and social legal order in order to facilitate the complete realisation of human rights and strengthening and supporting the activities of international and national governmental and non-governmental organisations which promote the objectives, including the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) focusing on conflict prevention and the promotion of human rights, the rule of law and democracy.

Organisation: Nederlands-Duitse Kamer van Koophandel in Den Haag
Description: De voornaamste taak van de Nederlands-Duitse Handelskamer (DNHK) is het bevorderen van de handelsbetrekkingen tussen Nederland en Duitsland

Organisation: Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de VN

Organisation: NV Gelderse Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) te Arnhem

Organisation: Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)
Description: The world's largest regional security organization whose 56 participating States span the geographical area from Vancouver to Vladivostok.

Organisation: Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen (OVKK) te Nijverdal
Description: De Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen maakt zich, samen met haar leden, sterk voor een kansrijk platteland en verzorgt professionele ondersteuning van de vrijwilligers.

Organisation: Pax Christi
Description: Een onafhankelijke beweging die als autonome sectie deel uit van Pax Christi Internationaal, de internationale vredesbeweging in vijftig landen

Organisation: Peipsi Center for Transboundary Cooperation (Estland)
Description: An international non-profit institute, which works to promote balanced development of border areas, especially in Lake Peipsi/Chudskoe region

Organisation: Press Now
Description: Supports independent media in conflict regions and transition countries, with the aim to promote the development of open and democratic societies.

Organisation: Provincie Limburg, Afdeling Ondernemerschap en Innovatie

Organisation: Queens University Belfast, Centre for International Borders Research (CIBR), Belfast, Northern-Ireland

Organisation: Schiphol Real Estate, Schiphol
Description: Develops, manages and invests in commercial property at and around (international) airports and modal transport hubs.

Organisation: Seinpost Adviesbureau BV te Arnhem
Description: Adviseurs in dorpen en steden om een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van de stedelijke omgeving of de kwaliteit van het ‘samen leven'.

Organisation: SOAB Adviseurs voor woning en leefomgeving te Breda
Description: Adviesbureau op het gebied van bouwen, mobiliteit en wonen

Organisation: Spark (NGO in Bosnië Herzegovina en Kosovo)
Description: Supports people in developing countries to provide for their own means of subsistence by building the capacity of local economic and educational institutions. She actively mobilizes support for this within the Dutch Society, especially with economic and educational institutions.

Organisation: Stichting Gelderse Milieu Federatie te Arnhem

Organisation: The Hague Centre for Strategic Studies
Description: It seeks to offer its customers (governments, international institutions and industries) strategic decision support and advice in areas related to international and national defense and security.

Organisation: Transport en Logistiek Nederland

Organisation: UNDP
Description: The UN's global development network advocating for change and connecting countries to knowledge, experience and resources to help people build a better life.

Organisation: University of Fort Hare / University of Rhodes, Zuid Afrika

Organisation: University of Guatemala

Organisation: University of Ghana (o.a. bij de Centre for Migration Studies, Human Geography en Institute for Statistics, Social and Economic Research)

Organisation: University of Kano, Nigeria, Geography Dept.

Organisation: VitaValley, netwerkorganisatie voor ontwikkeling van innovatieve producten en systemen voor de zorgsector te Ede

Organisation: VN secretariaat

Organisation: Vereniging van Nederlandse Gemeenten, VNG

Organisation: Voluntary Health Association of Punjab, India

Organisation: W.J.H. Mulier instituut, Centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek te 's-Hertogenbosch

Organisation: War Child
Description: War Child International is een netwerk van onafhankelijke organisaties die over de hele wereld werken om oorlogskinderen te helpen. War Child Nederland is een onafhankelijke humanitaire stichting die investeert in een vreedzame toekomst voor kinderen die getroffen zijn door oorlog. 
Op de verschillende afdelingen van het hoofdkantoor in Amsterdam hebben we regelmatig stageplaatsen beschikbaar. Stages duren bij ons in de regel minimaal een half jaar. We verwachten een actieve houding van stagiaires. Tegelijkertijd krijgen stagiaires bij ons de ruimte om veel te leren. Als we een stageplek beschikbaar hebben, wordt deze aangekondigd bij de vacatures op onze website

Organisation: Westfälische Wilhelms-Universität Münster (D), Institut für Geographie