Zoek in de site...

Radboud Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (RNVH)

Foto vrouwelijke hoogleraren 2019

Het Radboud Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (RNVH) bestaat sinds 2001 en is geïnitieerd door vrouwelijke hoogleraren aan de Radboud Universiteit. Het is een platform voor vrouwelijke hoogleraren uit verschillende wetenschapsgebieden van de Radboud Universiteit en het Radboudumc, ter bevordering van de positie van vrouwen in de wetenschap.

Het netwerk stimuleert en faciliteert de uitwisseling van ervaringen, onderlinge ondersteuning en belangenbehartiging van vrouwelijke medewerkers. Op deze site vindt u meer informatie over het netwerk en haar activiteiten.

Bestuur Radboud Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren

Voorzitter
Prof. mr. Ashley Terlouw

Prof. mr. Ashley Terlouw is sinds 2008 hoogleraar Rechtssociologie aan de rechtenfaculteit. Zij is voorzitter van een van de twee onderzoekscentra van die faculteit het onderzoekscentrum voor Staat en Recht (SteR). Zij is tevens lid van de Staatscommissie tegen discriminatie en racisme en heeft het parlementair onderzoek van de Eerste Kamer over de vraag wat de wetgever kan den om discriminatie tegen te gaan gecoördineerd. Daarnaast is zij voorzitter van de permanente commissie van deskundigen in Europees  vreemdelingen- vluchtelingen en strafrecht (de commissie Meijers).

Vice voorzitter
Prof. dr. Maaike van Berkel

Prof. dr. Maaike van Berkel is sinds 2015 hoogleraar middeleeuwse geschiedenis aan de Radboud Universiteit. Ze is historicus en arabist, gespecialiseerd in de sociale en culturele geschiedenis van het Midden Oosten met een bijzondere interesse in geletterdheid, hofcultuur, bureaucratie, stedelijke organisatie en water management.

Secretaris
Joke Leenders

Joke Leenders is senior onderzoeker en beleidsadviseur gendergelijkheid bij de Divisie Human Resources.

V.l.n.r.: Prof. dr. Agnes Akkerman (voormalig voorzitter), Prof. mr. Ashley Terlouw (voorzitter), Prof. dr. Maaike van Berkel (vice-voorzitter) en Prof dr. Ans van Kemenade (voormalig vice-voorzitter).