Zoek in de site...

Landelijke bijeenkomst LNVH te Nijmegen

fgelopen donderdag 12 november vond de jaarlijkse netwerkbijeenkomst van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren plaats. Bij deze jaarlijkse bijeenkomst treed telkens een universiteit als gastheer op en ditmaal werd de Radboud Universiteit gevraagd als gastheer op te treden. In samenwerking met het Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren van de Radboud Universiteit is een dinerbijeenkomst georganiseerd waarin enkele recente diversiteitsonderwerpen zijn besproken. Hieronder vindt u een kort verslag.

De avond wordt afgetrapt door de voorzitter van het College van Bestuur van de Radboud Universiteit, dhr. Roelof de Wijkerslooth. Hij benadrukt het belang en de energie die de Radboud Universiteit steekt in de deelname van vrouwen aan de wetenschap. Hij prijst het werk van het landelijke en Nijmeegse netwerk van vrouwelijke hoogleraren.

Vervolgens behandelt prof. Yvonne Benschop (hoogleraar Organizational Behaviour aan de Radboud Universiteit) het alom geprezen proefschrift van dr. Marieke van den Brink. In haar proefschrift getiteld 'Behind the scenes of science' bespreekt Marieke van den Brink de wijze waarop de werving en benoeming van hoogleraren in praktijk uitgevoerd wordt. Door een zeer diepgaand en grondig onderzoek (zo heeft ze meer dan 900 benoemingsrapporten geanalyseerd) heeft ze niet alleen aan kunnen tonen hoe de benoemingen in praktijk gaan, maar heeft ze ook enkele mythes rondom de deelname van vrouwen aan de top van de wetenschap kunnen doorbreken. Zeven universiteiten (waaronder de Radboud Universiteit) namen deel aan dit onderzoek. In een boeiende presentatie behandelt Yvonne Benschop de verschillende mythes.

Daarna geeft prof. Toine Lagro-Jansen, voorzitter van het Nijmeegse netwerk van vrouwelijke hoogleraren een toelichting op het werk en het belang van een lokaal netwerk. Op deze site kunt u vinden waar het netwerk zich allemaal voor in zet. Met behulp van enkele cijfers laat Toine Lagro-Jansen zien welke verschillen er zijn tussen mannelijke en vrouwelijke hoogleraren (zoals aantallen in diverse faculteiten en de grote salarisverschillen tussen mannen en vrouwen).

Esther-Mirjam Sent

Frances Brazier, vice-vz LNVH, vertelt kort over het grote succes van Pump your Career – de twee door het LNVH i.s.m. NWO georganiseerde talentendagen voor vrouwen - het verschijnen van de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2009, een initiatief van Stichting De Beauvoir i.s.m. VSNU, SoFoKles en het LNVH, en de op het ogenblik lopende intervisiepilot voor vrouwelijke hoogleraren.Hoewel vacatures voor hoogleraren nog niet automatisch aan het LNVH worden gestuurd - dit punt zal weer bij de CvB-bezoeken aan de orde komen - wordt het LNVH wel steeds vaker om bemiddeling bij commissie- en bestuursfuncties gevraagd. Brazier vraagt de aanwezigen om vooral namen van professorabele vrouwen door te geven via info@lnvh.nl om het beleid van het LNVH actueel te houden, vraagt zij de aanwezigen ook ideeën aan te brengen.