Zoek in de site...

Verslag

Op 8 maart 2013 bood het Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren van de Radboud Universiteit de Nijmeegse bevolking voor de derde maal het congres 'vrouwen in de spotlight' aan. In De Lindenberg betraden wederom vier vrouwelijke tophoogleraren de bune om in de spotlight het aanwezige publiek een kijkje te geven in hun onderzoekswereld. Ruim 150 bezoekers zagen de volgende lezingen:

prof. dr. Nicole van Dam, hoogleraar Ecogenomics
'
De chemie van liefde en oorlog: hoe planten communiceren met hun omgeving.'
Nicole haar onderzoek richt zich op de wijze waarop planten ten behoeve van hun voortplanting of overleving signalen uitzenden om andere organismen te lokken en in te zetten.
Hier kunt u haar sheets bekijken. (pdf, 3,2 MB)

prof dr. Hennie Schrojenstein Lantman-deValk, hoogleraar Geneeskunde voor mensen met verstandelijke beperkingen
'Ongehoorde verhalen'
Op persoonlijk wijze vertelt Hennie diverse ongehoorde verhalen: oorzaken en voorbeelden van de gebrekkige zorg of gezondheidsachterstand bij mensen met een verstandelijke handicap of beperking.
Hier kunt u haar sheets bekijken. (pdf, 1,1 MB)

prof. dr. Janneke Gerards, hoogleraar Fundamentele Rechten
'Voorkeursbeleid en communicatie tussen rechters'
Janneke haar onderzoek richt zich op het bestuderen van de fundamentele rechten van de mens, zoals het recht op vrije meningsuiting en het recht op gelijke behandeling. Over het recht op gelijke behandeling, en specifiek voorkeursbeleid, spreekt ze vandaag. Ze kijkt dan vooral naar de wijze waarop rechters dit recht interpreteren en omgaan met voorkeursmaatregelen.
Hier kunt u haar sheets bekijken. (pdf, 607 kB)

prof. dr. Enny Das, hoogleraar Bedrijfscommunicatie
'Mediahypes en menselijke emoties'
 
De dag wordt afgesloten met een lezing van Enny Das die onderzoek doet naar de wijze waarop media berichten over belangrijke gebeurtenissen en hoe vervolgens deze berichten effect hebben op de emoties en beleving onder de bevolking. Ze geeft als voorbeelden de Mexicaanse griep en de terroristische aanslagen van afgelopen jaren.
Hier kunt u haar sheets bekijken. (pdf, 727 kB)

Netwerk Vrouwelijke Hooglerarenprijs
Ook zijn vier prijzen uitgereikt aan de winnaressen van de Netwerk Vrouwelijke Hooglerarenprijs. Deze prijs, die tweejaarlijks wordt uitgereikt aan de vier meest belovende en excellerende jonge vrouwelijke wetenschappers (men mag maximaal vijf jaar geleden gepromoveerd zijn), is is dit jaar uitgereikt aan:

Helena Hendrikje Arts (postdoc Genetica)
sheets (pdf, 1,5 MB)
Lotte Hogeweg (postdoc Taalkunde)
sheets (pdf, 81 kB)
Nanda Lambregts-Rommelse (universitair docent Psychiatrie)
sheets (pdf, 495 kB)
Marieke van den Brink (universitair docent Organizational Behaviour)
sheets (pdf, 969 kB)

Na uitreiking van de prijzen door Rector Magnificus Bas Kortmann lichten zij kort hun onderzoek toe. Meer informatie over de prijs en de winnaressen vindt u hier.
Hieronder vindt u enkele foto's van de dag.

We hopen u volgend jaar weer te zien!

foto1 foto2

foto3 foto4

foto5 foto6

foto7