Zoek in de site...

Verslag en presentaties

Op 13 maart 2014 bood het Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren van de Radboud Universiteit de Nijmeegse bevolking voor de vierde maal het congres 'vrouwen in de spotlight' aan. In De Lindenberg betraden drie vrouwelijke tophoogleraren de bühne om in de spotlight het aanwezige publiek een kijkje te geven in hun onderzoekswereld. Prof. dr. Monique Leyenaar, voorzitter van het netwerk, heette ruim 250 bezoekers welkom en ging in op de betekenis van Internationale Vrouwendag anno 2014. Er is veel veranderd in 100 jaar, maar de strijd is nog niet gestreden. Nog steeds is sprake van ongelijke beloning, ongelijke kansen op posities en een glazen plafond als het gaat om bestuursfuncties.

Namens de Radboud Universiteit was het nieuwe lid van het college van bestuur aanwezig, Wilma de Koning-Martens, onder andere om een toelichting te geven op het gevoerde diversiteitsbeleid. Ze ging onder andere in op obstakels voor vrouwen in de wetenschap, die per loopbaanfase verschillen. Om dat te verbeteren heeft de universiteit verschillende maatregelen getroffen. Wilma de Koning noemde onder andere het mentorprogramma, de directe sturing op benoeming van meer vrouwelijke hoogleraren en ondersteuning van vrouwennetwerken. Tot slot gaf ze nog enkele tips uit haar eigen ervaring hoe om te gaan met stress. 'Kijk goed waar de oorzaken van je stress liggen en organiseer je zaken goed', luidde enkele van haar adviezen

.foto 2014 1

Lezing prof. dr. Karin Roelofs ‘stress, over freeze, fight or fligt’
Karin Roelofs, hoogleraar experimentele psychopathologie aan het FC Dondersinstituut ging in haar lezing in op de verschillende reacties die mensen vertonen bij angstige of stressvolle situaties. Ze liet zien dat deze primaire reacties van mensen door de hersenen gecontroleerd worden en hormonen daar een belangrijke rol in spelen. Zowel het hormoon testosteron als cortisol zijn van invloed op de reacties. Met behulp van het onderzoek dat Karin Roelofs doet krijgen we meer inzicht in de oorzaken van primaire stressreacties en kunnen we wellicht andere meer effectieve manieren van ineffectieve reacties (zoals fight reacties) voorkomen. Dit onderzoek is met name interessant voor patiënten met angststoornissen en sociale fobieën.
Klik hier voor haar presentatie (pdf, 15 MB).

3

Lezing prof. dr. Sabine Geurts ‘(over)vermoeidheid en herstel van werk’
Sabine Geurts, hoogleraar Arbeid, stress en herstel, startte haar lezing met een opsomming van redenen waarom werk ons enerzijds veel oplevert, maar anderzijds ook gezondheidsrisico’s brengt. En dit risico is de afgelopen jaren toegenomen mede vanwege de toegenomen eisen aan arbeid en de vagere grenzen tussen arbeid en privé. Sabine gaf aan dat er twee soorten herstel bij oververmoeidheid of stress kunnen zijn: intern herstel en extern herstel. Bij intern herstel gaat het om pauzes of momenten tijdens het werk die ervoor zorgen dat men kan herstellen. Bij extern herstel gaat om interventies buiten het werk om die ervoor zorgen dat men kan herstellen. Bij beide herstelsoorten gaf Sabine voorbeelden voor medewerkers zelf en voor afdelingen en organisaties.
Klik hier voor haar presentatie. (pdf, 693 kB)

foto 2014 5.jpg


Lezing prof. dr. Anne Speckens ‘effecten van mindfullness op stress gerelateerde klachten’
De dag werd afgesloten met een lezing van Anne Speckens. Zij gaf inzichten in de effecten van mindfulness op fysieke en mentale klachten. Uit haar lezing blijkt dat er inmiddels veel onderzoeken zijn die wijzen op de positieve effecten van de mindfullness technieken. Om te laten zien hoe mindfullness werkte deed Anne een korte aandachtsoefening met de gehele zaal.

Klik hier voor haar presentatie. (pdf, 1,5 MB)

foto 2014 4.jpg foto 4

Anne Speckens doet een aandachtsoefening met de zaal