Zoek in de site...

Vrouwen in de Spotlight 2015

Ook in 2015 organiseerde het Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren het congres Vrouwen in de spotlight. Dit was al weer de vijfde editie en speciaal daarvoor was er een centraal thema benoemd: vanuit verschillende wetenschapsgebieden werd het concept van tijd benaderd.

Drie vrouwelijke tophoogleraren van de Radboud Universiteit en het Radboudumc betraden wederom de bühne om een kijkje te geven in hun onderzoeksgebied.
Bovendien werden dit jaar weer vier prijzen uitgereikt aan de meestbelovende jonge vrouwelijke wetenschappers. De prijs werd ditmaal uitgereikt door de nieuwe Rector Magnificus: prof. dr. Theo Engelen.

Het programma van de middag ziet er als volgt uit:

14.00 uur
Ontvangst en koffie

14.30 uur
Opening en woord van welkom
prof. dr. Monique Leyenaar,voorzitter Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren

14.35 uur
Lezing 1: "What is Time? or, Was Einstein Right?"
prof. dr. Renate Loll, hoogleraar Theoretische natuurkunde
(deze lezing is in het Engels)

To paraphrase Augustine: we all know what 'time' is, until someone asks us to explain ... Also in science, 'time' is an extremely important concept. Much of physics is about finding general laws that explain how objects change and move in time. In this popular exposition, I will describe how our idea of 'time' itself has changed in modern physics and that we are still in search of a theory of quantum gravity to explain the ultimate nature and origin of 'time'.

15.10 uur
Lezing 2: 'Werkelijke tijd en schijnbare tijd: taalverandering in perspectief'
prof. dr. Ans van Kemenade, hoogleraar Taalkunde

‘Tijd’ is een centraal begrip in de studie van taalverandering: taal verandert snel of langzaam,  het veranderingsproces wordt afgeremd door de standaardtaal, je kijkt terug in de tijd (werkelijke tijd), of je kijkt op één moment hoe een verandering over verschillende leeftijdsgroepen is verdeeld (schijnbare tijd). Ik bespreek de dynamiek van deze verschillende perspectieven aan de hand van enkele historische en actuele voorbeelden van taalverandering in het Nederlands.

15.45 uur
Pauze

16.15 uur
Lezing 3: 'Hersenen en gedrag onder tijdsdruk'
prof. dr. Roshan Cools, hoogleraar Cognitieve neuropsychiatrie

In ons onderzoek bestuderen wij hoe ons brein ons gedrag aanstuurt. Van essentieel belang is ons vermogen om cognitieve controle uit te oefenen. Cognitieve controle is een complex begrip, maar verwijst vaak naar het vermogen om te wachten, om onszelf te beheersen en om te volharden. Dit vermogen is noodzakelijk om onze doelen te bereiken, en is een van de keurmerken van het menselijk brein. Toch is ons vermogen tot cognitieve controle beperkt. Vaak zijn we afgeleid en lukt het ons niet om onze doelen te bereiken, zeker onder tijdsdruk. Mijn vraag is: Welk mechanisme ligt ten grondslag aan dit falen? Als we zo goed zijn in het uitoefenen van controle, waarom doen we dat dan niet altijd? Deze vraag zal ik proberen te beantwoorden aan de hand van kennis over het bestaan van verschillende hersensystemen voor gedragscontrole.

16.40 uur
Uitreiking Netwerk Vrouwelijke Hooglerarenprijs
door prof. dr. Theo Engelen, Rector Magnificus Radboud Universiteit

17.00 uur
Afronding en borrel