Zoek in de site...

Vrouwen in de Spotlight 2016

Handtastelijkheden en handenschudden: over ‘normaal’ omgaan met vrouwen door migranten

prof. dr. Ashley Terlouw

Wat vinden  wij  'normaal' en hoe krijgt dat een plaats in het recht?   Wanneer worden sociale normen rechtsnormen en waarom en hoeveel ruimte is er voor mensen die afwijken van de norm? Angst, asiel en normen over normaliteit zijn de hoofdthema’s van Ashley Terlouw’s onderzoek.  In haar lezing verbindt zij deze thema’s aan een actuele gebeurtenis, namelijk  de onheuse bejegening van vrouwen op oudejaarsavond in Keulen: hoe normaal is het voor jonge mannelijke moslims om zich op onprettige en onwettige wijze aan vrouwen op te dringen? Hoort het bij hun cultuur, of zijn  dit soort handtastelijkheden ook volgens hun eigen culturele normen verboden en strafbaar? En wat betekent dit bijvoorbeeld voor de inburgeringscursussen die in Nederland worden gegeven?

Van homo sapiens tot homo sedentarius: waarom een mens bewegen moet!

prof. dr. Maria Hopman

Waarom is bewegen zo belangrijk voor onze gezondheid en waarom leidt inactiviteit tot een groot aantal chronische ziekten? Maria Hopman doet onderzoek naar de invloed van beweging op gezondheid.  Ze vergelijkt beweegpatronen van verschillende groepen mensen, bijvoorbeeld tijdens Nijmeegse Vierdaagse. In haar lezing beantwoordt zij vragen over hoeveel wij zouden moeten bewegen en hoe wij dit kunnen doen.  En of starten met bewegen op latere leeftijd nog wel zin heeft?

Samenwerken met de duivel. Over ketters, heksen en demonen.

prof. dr. Daniela Muller

De Satan staat recent in de maatschappelijke belangstelling, onder meer in uitspraken van de Paus. Met heksen was dat al langer het geval. Zij zijn het onderwerp van vele publicaties. Vooralsnog is er echter maar zelden aandacht voor de vraag welke theologische conflicten ten grondslag liggen aan de historische voorstelling dat heksen en duivel samenwerken. Waar komt het fenomeen van de duivelsbruid vandaag? In deze lezing gaat het enerzijds om de relatie tussen de kerkelijke vervolging van ketters en anderzijds van die van heksen.