Zoek in de site...

Vrouwen in de Spotlight 2017

Ook in 2017 organiseerde het Radboud Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren het congres Vrouwen in de spotlight. Het congres vond plaats op woensdag 8 maart in Lux te Nijmegen. In het zicht van de komende Tweede Kamerverkiezingen deelden twee vrouwelijke hoogleraren wat hun wetenschappelijk onderzoek ons leert over politiek en verkiezingen.

Daarnaast krijgen vier jonge talentvolle vrouwelijke wetenschappers de Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren prijs uitgereikt. Deze wetenschappers zijn door een jury onder voorzitterschap van de Rector Magnificus Prof. dr. Han van Krieken verkozen tot veelbelovende jonge vrouwelijke wetenschappers.

PROGRAMMA

14.00 uur
Ontvangst en koffie

14.30 uur
Opening en woord van welkom door de dagvoorzitter Prof. mr. Hanneke Spath.

14.40 uur
Prof. dr. Monique Leyenaar - Hare exellentie. Over vrouwelijke ministers in Nederland.

Prof. dr. Monique LeyenaarHoeveel vrouwen zullen toetreden tot het nieuwe kabinet? En komt er een vrouw aan de leiding van het ministerie van Financiën of van Buitenlandse Zaken, departementen waar nog nooit een vrouw is aangetreden?

Monique Leyenaar doet onderzoek naar de rol van vrouwen in politieke functies. In haar meest recente boek Hare Excellentie (2016) analyseert zij het ministerschap vanuit het perspectief van de 33 vrouwelijke ministers die Nederland tot nu toe heeft gekend. Marga Klompé, de eerste vrouwelijke minister vindt in 1956 een bloemetje op tafel in de Trêveszaal. Jeanine Hennis, de laatste tot nog toe, leidt het Ministerie van Defensie: met een rugzakje in plaats van een handtas, dat is makkelijker voor haar adjudant die haar tas draagt.

In haar lezing gaat Monique in op de selectie van ministers, op de betekenis van het vrouw-zijn voor het ministerschap en op het omgaan met de pers.

15.15uur
Pauze

15.45 uur
Prof. dr. Margot van Mulken - Politieke hyperbolen.

"People want to believe that something is the biggest and the greatest and the most spectacular. I call it truthful hyperbole. It's an innocent form of exaggeration." Zo kenschetst Tony Schwartz, de ghostwriter van Donald Trump, Trumpiaanse retoriek.

Prof. dr. Margot van MulkenPopulisten houden van stevige beelden en van taalversterkers. Bijvoorbeeld: "I think we have one of the Great Cabinets ever put together" - Donald Trump of  "De Tsunami van Islamisering stoppen" - Geert Wilders. Zij wekken zo bij hun toehoorders de indruk van een krachtig debater, van iemand die fors van leer trekt en daarmee onderstreept dat het hen ernst is. Ze intensiveren en dwingen zo hun geloofwaardigheid af. Maar waar eindigt deze bewuste strategie van systematisch overdrijven? Zijn er grenzen aan de overdrijving?

In haar lezing zoomt Margot van Mulken in op het gebruik van intensiverende stijlmiddelen in politieke communicatie. Hyperbolen, metaforen, ironie - hoe werken deze retorische middelen in politieke communicatie? En blijven ze dat zo doen?

16.20 uur
Uitreiking prijzen Radboud Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren door Prof. dr. Lutgarde Buydens.

17.00 uur
Afronding en borrel