Zoek in de site...

Vrouwen in de Spotlight 2018

Dit jaar organiseerde het Radboud Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (RNVH) alweer voor de achtste maal het congres Vrouwen in de spotlight. Het congres vond plaats op donderdag 8 maart 2018 in de Lindenberg te Nijmegen.

Elk jaar ter ere van internationale vrouwendag geeft het RNVH een cadeau aan de stad Nijmegen in de vorm van een aantal lezingen. Drie vrouwelijke hoogleraren delen hun kennis met u en presenteren hun eigen onderzoek. Zij spreken over het erfgoed en tradities van christelijke vluchtelingen, over het behoud van vruchtbaarheid na kanker en over het wel of niet aankaarten van problemen op het werk.

14.00 - 14.30 uur
Ontvangst en koffie

14.30 - 14.40 uur
Opening en woord van welkom door de dagvoorzitter: Prof. dr. Monique Leyenaar

14.40 - 15.15 uur
Lezing 1: Prof. dr. Heleen  Murre -  ‘Christenen uit het Midden-Oosten en hun draagbaar erfgoed’

Heleen Murre-van den Berg is directeur van het Instituut voor Oosters Christendom en bijz. hoogleraar Oosters Christendom aan de Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit.

Ik ga op reis en ik neem mee …Christenen uit het Midden-Oosten en hun draagbaar erfgoed

Heleen Murre-van den BergDe afgelopen jaren zijn honderdduizenden Midden-Oosterse christenen in Europa komen wonen. Op de vlucht voor oorlog en geweld, soms expliciet tegen christenen gericht, lieten ze niet alleen huis en haard, maar ook hun materiële erfgoed achter, kloosters, kerken, boeken en religieuze voorwerpen. Nu het leven hier in het westen opnieuw wordt opgebouwd, wordt veel energie gestoken in het bouwen van nieuwe kerken en kloosters, maar ook aandacht besteed aan het draagbare en vaak immateriële erfgoed: de taal en de teksten van de gemeenschap en de religieuze traditie.

In deze lezing gaat Heleen Murre-van den Berg in op hoe de christenen uit Turkije, Syrië en Irak dit doen. Wat betekent dit draagbaar erfgoed voor hen? Hoe dragen ze zorg voor de overdracht aan de nieuwe generatie? En wat verandert er dan gaandeweg?

15.20 - 15.55 uur
Lezing 2: Prof. dr. Didi Braat - ‘Kanker en kinderwens’

Didi Braat is hoogleraar/afdelingshoofd Verloskunde & Gynaecologie, alsmede Voortplantingsgeneeskunde aan het Radboudumc.

Kanker en kinderwens

Didi BraatBij kanker komen vragen over leven en dood als vanzelf op tafel. Vragen over een toekomstige kinderwens helaas niet altijd. Helaas, want na chemotherapie of bestraling kan de vruchtbaarheid met 10% tot zelfs 100% verminderen. Een mogelijke toekomstige kinderwens moet dus al vóór de behandeling besproken worden. Dan is er nog veel mogelijk: embryo’s, eicellen, eierstokweefsel en zaadcellen kunnen ingevroren worden om later de kans op een kind te kunnen behouden. Het invriezen van zaad is beproefd en zeer succesvol. Tegenwoordig zijn ook bij vrouwen de vruchtbaarheidskansen na een oncologische behandeling steeds beter.

In deze lezing zal Didi Braat  de verschillende mogelijkheden betreffende het behoud van vruchtbaarheid na kanker bij vrouwen bespreken.

15.55 - 16.20 uur
Pauze

16.20 - 16.55 uur
Lezing 3: Prof. dr. Agnes Akkerman - ‘Een ontevreden werknemer, een ontevreden burger?’

Agnes Akkerman is hoogleraar Arbeidsmarkt Instituties en Arbeidsrelaties aan de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit.

Een ontevreden werknemer, een ontevreden burger?

Agnes AkkermanHoe mondig zijn we op het werk als we tegen problemen aanlopen? Niet iedereen kaart problemen op het werk aan. Angst dat mondigheid bestraft zal worden met slechtere carrièrekansen of pesterijen door werkgevers en collega’s weerhoudt mensen er soms van om onrechtvaardige of gevaarlijke situaties op het werk aan te kaarten.

Agnes Akkerman presenteert in haar lezing de nieuwste resultaten van het onderzoek dat zij met haar onderzoeksteam uitvoert naar hoe er op mondige werknemers wordt gereageerd door leidinggevenden en collega’s. Bij wie heeft mondigheid succes? Bij wie leidt mondigheid tot nog grotere problemen? En, wie voelt zich te kwetsbaar om voor zichzelf op te komen? Tenslotte gaat zij in op de vraag welke gevolgen negatieve ervaringen met mondigheid hebben voor ons politieke gedrag buiten het werk, zoals bijvoorbeeld onze politieke voorkeuren of ons stemgedrag.

16.55 - 17.00 uur
Afsluiting

17.00 uur
Borrel