Zoek in de site...

Vrouwen in de Spotlight 2022

Ook dit jaar gaf het Radboud Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (RNVH) ter ere van internationale vrouwendag op 8 maart een cadeau aan de stad Nijmegen in de vorm van een aantal lezingen. Drie vrouwelijke hoogleraren deelden hun kennis presenteerden hun eigen onderzoek.

Programma

PROGRAMMA
13.45 – 14.00 uur

Opening en welkom
Prof. dr. Agnes Akkerman, voorzitter RNVH

14.00 - 14.30 uur Lezing:1Bron des Levens. Duurzame watervoorziening in het Middeleeuwse Midden-OostenProf. dr. Maaike van Berkel/ Hoogleraar Middeleeuwse Geschiedenis.
14.30 - 15.00 uur Lezing 2Interstellair ijs als molecuulfabriekProf. dr. Herma Cuppen/ Hoogleraar - Theoretical and Computational Chemistry
15.00 - 15.15 uur Pauze
15.15 - 15.45 uur Lezing 3Beladen thema’s rondom trauma en ouderschapProf. dr. Elisa van Ee. Hoogleraar/ Psychotraumatologie in ontwikkelingsperspectief
15.45 uur Afronding en borrel

Informatie over de lezingen

Lezing 1: Bron des Levens. Duurzame watervoorziening in het Middeleeuwse Midden-Oosten

Maaike van Berkel

Maaike van Berkel is hoogleraar Middeleeuwse Geschiedenis aan de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit.

Duurzaam watermanagement is een van de grootste uitdagingen van onze generatie. Dit geldt zeker voor het waterarme Midden-Oosten. Ondanks lastige klimatologische omstandigheden waren premoderne stedelijke samenlevingen in het Midden-Oosten wel degelijk in staat hun talrijke bewoners van water te voorzien. In deze lezing bespreekt Maaike van Berkel de condities voor een duurzame watervoorziening in middeleeuws Cairo, Bagdad en Basra. Wat waren de succesvolle en onsuccesvolle strategieën en praktijken en kunnen we daar heden ten dage wellicht nog iets van leren?

Lezing 2: Interstellair ijs als molecuulfabriek

Herma CuppenHerma Cuppen is hoogleraar Theoretical and Computational Chemistry aan de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Radboud Universiteit.

Het interstellair medium in verre van leeg, het bestaat uit gas en stof en heeft een verrassende rijke chemie. Ondanks de lage temperaturen en lage druk, kunnen veel nieuwe moleculen ontstaan en deze moleculen spelen een belangrijke rol in de vorming van nieuwe sterren en planeten,
Oppervlaktereacties op interstellair stof spelen hierbij een belangrijke rol. Moleculen als water en methaan vormen op het stof en blijven hier vastgevroren zodat ijslagen ontstaan. In deze lezing, zal Herma Cuppen ingaan op hoe de James Webb ruimtetelescoop gebruikt kan worden om deze ijslagen waar te nemen en hoe zelfs complexe moleculen als glycine kunnen ontstaan onder deze moeilijke omstandigheden.

Lezing 3: Beladen thema’s rondom trauma en ouderschap

Elisa van EeElisa van Ee is Hoogleraar Psychotraumatologie in ontwikkelingsperspectief aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit.

Acht op de tien Nederlanders maken in hun leven een gebeurtenis mee die traumatisch kan zijn. Het is bekend dat door dergelijke ingrijpende ervaringen slachtoffers een posttraumatische stress-stoornis of andere klachten kunnen ontwikkelen. Minder bekend en besproken is dat dergelijke ervaringen van invloed zijn op het ouderschap. Spreken over de gevolgen voor het ouderschap lijkt een beladen thema, ook in de hulpverlening. Toch is het belangrijk voor gezin en kinderen om dit te doen. In deze presentatie kijken we aan de hand van onderzoek naar drie beladen thema’s rondom trauma en ouderschap en het belang om deze bespreekbaar te maken.