Zoek in de site...

Vrouwen in de Spotlight 2023

Het netwerk Radboud Gender & Diversity Studies en het Radboud Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren nodigen je graag uit voor de jaarlijkse viering van Internationale Vrouwendag op 8 maart 2023. 's Ochtends spreekt dr. Markha Valenta (University College Utrecht) en is er aansluitend een paneldiscussie (in het Engels). 's Middags vertellen drie vrouwelijke hoogleraren van de Radboud Universiteit en het Radboudumc over hun onderzoek (in het Nederlands) en reikt het netwerk de vier jubileumprijzen uit aan vier vrouwelijke wetenschappers. Vanwege de diversiteit van onze bezoekers zal het evenement deels in het Engels en deels in het Nederlands zijn. Bekijk het volledige programma.

Programma

10:00-10:30 Ontvangst

10:30-12:30 Lezing dr. Markha Valenta: ‘Reinventing Global Feminisms in Fluid and Violent Times’, gevolgd door een intergenerationeel panel (Engelstalig). Ze zal ingaan op de huidige internationale ontwikkelingen rondom vrouwenrechten en feminisme. We nodigen je van harte uit om samen met haar te reflecteren op de vraag: wat betekent het om een feminist te zijn vandaag? Lees meer over dit programma op de website van Radboud Gender and Diversity Studies.

12:30-14:00 Lunch

14:30-16:30 Vrouwen in de spotlight: drie lezingen door vrouwelijke hoogleraren van de Radboud Universiteit en het Radboudumc (Nederlandstalig)

- prof. dr. Maria van den Muijsenbergh - Armoede en gezondheid

- prof. dr. Laura van Niftrik - De duurzame toepassing van Anammox-bacteriën binnen de stikstofproblematiek

- prof. dr. Natascha Wagner – Moederschap, zorgtaken en carrière

16:30-17:15 Uitreiking jubileumprijzen van het Radboud Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren aan vier vrouwelijke wetenschappers voor hun inspirerende werk (Engels- en Nederlandstalig)

17:15-18:00 Borrel

Heb je interesse? Schrijf je dan hier in. Let op: er is een beperkt aantal plaatsen.

Praktische informatie

Het evenement is open voor iedereen binnen en buiten de Radboud Universiteit. Ontvangst is om 10.00u in de hal van het Elinor Ostrom gebouw (EOS, Radboud Universiteit) en om 10.30u start het ochtendprogramma, gevolgd door een lunch in The Yard (EOS) om 12.30u. Het middagprogramma begint om 14.30u in het Experience Center (Radboudumc), waar koffie en thee voor je klaar staat.

Heb je een vraag? Neem dan contact op via internationale-vrouwendag@ru.nl.

De sprekers

Armoede en gezondheid

Prof. dr. Maria van den Muijsenbergh – Huisarts en hoogleraar gezondheidsverschillen en persoonsgerichte integrale eerstelijnszorg - Radboudumc

De meest welvarende groep in Nederland leeft 25 jaar langer in goede gezondheid dan de armste groep. Hoe komt dat? Waarom zijn arme mensen minder gezond? In deze lezing bespreekt Maria van den Muijsenbergh om wie het gaat, hoe deze sociaaleconomische gezondheidsverschillen veroorzaakt worden en de rol van chronische stress en gezondheidsvaardigheden daarbij. En vooral ook wat wij als maatschappij én mens hieraan kunnen doen. Lees meer over haar werkzaamheden.

Stikstofproblematiek en afvalwater: hoe de Anammox-bacterie ons kan helpen

NiftrikProf. dr. Laura van Niftrik – Hoogleraar microbiële celbiologie en biochemie aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica – Radboud Universiteit

De stikstofcyclus is uit balans. Sinds de industriële revolutie is door menselijk handelen een teveel aan stikstof – voornamelijk in de vorm van ammoniak - aan ons ecosysteem toegevoegd. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor het klimaat: het draagt bij aan de opwarming van de aarde en aan een afname van de waterkwaliteit. Verschillende bacteriën kunnen worden ingezet om te helpen bij deze stikstofproblematiek; bijvoorbeeld door toepassing van bacteriën in (afval)waterzuivering. Een dergelijke bacterie is de zogenaamde Anammox-bacterie. Deze Anammox-bacterie kan het schadelijke ammoniak omzetten naar schadeloos stikstofgas en verkrijgt uit deze omzetting energie om te leven. In deze lezing bespreekt Laura van Niftrik de duurzame toepassing van Anammox-bacteriën binnen de stikstofproblematiek en afvalwaterzuivering. Ook gaat ze in op hoe deze unieke bacteriën in staat zijn om ammoniak te gebruiken voor hun metabolisme. Lees meer over haar werkzaamheden.

Moederschap, zorgtaken en carrière - Enkele economische feiten over moeders

WagnerProf. dr. Natascha Wagner – Hoogleraar ontwikkelingseconomie aan de Nijmegen School of Management

Ongeveer de helft van de wereldbevolking is vrouw. Als vrouwen, en moeders in het bijzonder, geen gelijke kansen krijgen, dan zullen we niet in staat zijn om te gaan met uitdagingen and crises in de toekomst. Vrouwen in Nederland bevallen op steeds latere leeftijd en hebben gemiddeld minder kinderen. Als Nederlandse vrouwen eenmaal moeder worden, gaan ze zelden meer voltijds werken: ongeveer 70% van de vrouwen in Nederland werkt minder dan 36 uur per week. Enerzijds worden we geprezen voor het grote aandeel werkende moeders, anderzijds maken beleidsmakers zich zorgen dat de meerderheid van hen in deeltijd werkt. Professor Natascha Wagner zet in deze lezing de situatie van moeders op de arbeidsmarkt en de onbetaalde zorgtaken die zij verrichten in een breder perspectief. Lees meer over haar werkzaamheden.