Zoek in de site...

Vrouwen in de Spotlight 2024

Het Radboud Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren organiseert het middagprogramma van Internationale Vrouwendag 2024.

Drie vrouwelijke onderzoekers van de Radboud Universiteit en het Radboudumc presenteren onderzoek dat raakt aan actuele vraagstukken.

Deze middag start om 14.00 in De Kapel van het Berchmanianum.

Programma

14:00 - 14:30 - Ontvangst met koffie/thee

14:30 - 14:45 - Opening en welkom door prof. dr. Ashley Terlouw

14:45 - 15:15 - Lezing prof. dr. Birka Wicke

15:15 - 15:45 - Lezing prof. dr. Irene van der Horst-Bruinsma

15:45 - 16:00 - Pauze

16:00 - 16:30 - Lezing dr. Iris Sportèl

16:30 - 17:00 - Als publiek bijdragen aan onderzoek

17:00 - 19.00 - Afsluiting, borrel en netwerkgelegenheid

Vaste grond onder de voeten. De rol van landgebruik in klimaatverandering en klimaatmitigatie

Prof.dr. Birka Wicke is hoogleraar Land, Klimaat en Duurzaamheid aan de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Radboud Universiteit. 

Land is het fundamentele ondersteuningssysteem dat de mensheid in stand houdt. Dit gebeurt bijvoorbeeld door voedselproductie en de voorziening van natuurlijke hulpbronnen voor andere essentiële behoeften zoals kleding en onderdak. Land is ook op veel andere manieren essentieel in en voor onze economie en samenleving, zoals het filteren van chemische verontreinigende stoffen, het reguleren van oppervlakte- en grondwater of het bieden van leefgebied voor planten en dieren. Ook in klimaatverandering en mitigatie ervan speelt landgebruik een belangrijke rol. In deze lezing, zal Birka Wicke ingaan op de rol van land in zowel het veroorzaken als ook het mitigeren van klimaatverandering.

In haar lezing- Vaste grond onder de voeten. De rol van landgebruik in klimaatverandering en klimaatmitigatie - zal Birka Wicke ingaan op de rol van land in zowel het veroorzaken als ook het mitigeren van klimaatverandering.

Adam is geen Eva: Verschillen tussen mannen en vrouwen bij de behandeling van reumatische aandoeningen

Prof. dr. Irene van der Horst-Bruinsma is hoogleraar reumatische aandoeningen bij het RadboudUmc.

In haar lezing - Adam is geen Eva: Verschillen tussen mannen en vrouwen bij de behandeling van reumatische aandoeningen - bespreekt Irene van der Horst-Bruinsma diverse aspecten van reumatische aandoeningen en hoe die verschillen tussen mannen en vrouwen, maar ook hoe de effecten van de behandlingen verschillen voor mannen en vrouwen.

Religie, cultuur en etniciteit in rechtszaken over kinderen

Dr. Iris Sportèl is universitair docent rechtssociologie bij de faculteit der rechtsgeleerdheid. In de afgelopen decennia zijn gezinnen steeds diverser geworden. De religieuze, culturele of etnische identiteit van kinderen kan een rol spelen in allerlei verschillende rechtszaken, zoals ouderschap na echtscheiding, jeugdstrafzaken, jeugdbescherming, onderwijs of asiel en migratiezaken. Hierbij spelen zowel claims van ouders als vooronderstellingen van rechters en andere professioneel betrokkenen een rol.

In haar presentatie - Religie, cultuur en etniciteit in rechtszaken over kinderen - bespreekt zij hoe rechtbanken omgaan met zaken waarin de identiteit van kinderen en ouders van belang is en hoe deze procedures door ouders worden ervaren.

Aanmelden

Meld je via deze link aan voor het evenement.