Zoek in de site...

NVH Jubileumprijs

Datum bericht: 12 december 2022

Eenmaal in de twee jaar reikt het Radboud Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren tijdens het congres ‘Vrouwen in de Spotlight’ op 8 maart een prijs uit aan excellente vrouwelijke wetenschappers die maximaal 5 jaar geleden zijn gepromoveerd. De prijs heeft een waarde van € 1000,- die vrij te besteden is.

Wie komen in aanmerking voor de RNVH jubileumprijs?

Voor de RNVH jubileumprijs komen in aanmerking vrouwelijke wetenschappers tot maximaal 5 jaar na hun promotie en die een hoofdaanstelling bij de Radboud Universiteit of het Radboudumc hebben. De genoemde termijn van 5 jaar kan worden verlengd als er sprake is van (langdurig) verlof in verband met ziekte, ouderschap, zwangerschap of (mantel)zorg. Wetenschappers die kinderen hebben gekregen, krijgen per kind 18 maanden extensie. Verlenging is ook mogelijk bij een deeltijdaanstelling in combinatie met zorgtaken, of bij een opleiding tot een door de KNMG erkend klinisch specialisme, of bij zorgverlof in combinatie met de opleiding tot klinisch specialist. Meer informatie over de criteria is vermeld in de reglementen (pdf, 124 kB).

Hoe kun je jouw collega of jezelf nomineren?

Decanen, leidinggevenden en collega’s kunnen de vrouwelijke wetenschappers nomineren voor de RNVH jubileumprijs. Ook kunnen vrouwelijke wetenschappers zichzelf nomineren. Vul het nominatieformulier (docx, 106 kB) volledig in en stuur het uiterlijk 27 januari 2023 naar nvh@dpo.ru.nl.

Wie beoordeelt de nominaties?

De vier prijswinnaars worden bepaald door een jury van vier hoogleraren vanuit de wetenschappelijke disciplines, waaronder de Rector Magnificus en tevens voorzitter van de jury Prof. dr. Han van Krieken, Prof. Mr. Femke Laagland (Faculteit der Rechtsgeleerdheid), Prof. Dr. Herma Cuppen (Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica) en Prof. dr. Maaike van Berkel (Faculteit der Letteren, tevens vice-voorzitter van het Radboud Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren). De prijswinnaars ontvangen eind februari bericht en een uitnodiging voor de uitreiking tijdens het symposium op 8 maart.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Joke Leenders (joke.leenders@ru.nl)