Zoek in de site...

Prijswinnaars van 2017

Vier vrouwelijke wetenschappers ontvangen Radboud Netwerk Vrouwelijke Hooglerarenprijs 2017

Tijdens het congres ‘Vrouwen in de Spotlight’ op 8 maart 2017 ontvingen vier vrouwelijke onderzoekers van de Radboud Universiteit en het Radboudumc de Radboud Netwerk Vrouwelijke Hooglerarenprijs 2017. De prijs wordt eenmaal in de twee jaar uitgereikt en is bedoeld voor excellente vrouwelijke wetenschappers die maximaal vijf jaar geleden zijn gepromoveerd. De prijs heeft een waarde 1000 euro die vrij te besteden is.

GV_0803A3026

V.l.n.r.: Dr. Connie de Vos, Dr. Kim Bonger, Dr. Maartje Luijten en Dr. Alma Tostmann

De jury, bestaande uit Prof. dr. Han van Krieken, Prof. dr. Lutgarde Buydens, Prof. Carla Rita Palmerino en Prof. dr. Monique Leyenaar heeft maar liefst 41 nominaties ontvangen die allen van zeer hoge kwaliteit waren. Zij hebben deze nominaties beoordeeld op basis van vijf criteria:

  • wetenschappelijke output op onderzoek (beoordeeld op originaliteit, maatschappelijke relevantie, eigen bijdrage, kwaliteit en kwantiteit)
  • deelname aan het onderwijs
  • maatschappelijke betrokkenheid en activiteiten
  • relevantie prijzen en beurzen
  • internationale ervaring en activiteiten

Het was opvallend dat een aantal genomineerden een grote maatschappelijke betrokkenheid toont in de extra activiteiten die zij naast hun onderzoek en onderwijs doen. Zij vertalen niet alleen hun onderzoeksresultaten op een creatieve en inspirerende wijze naar een groter publiek, maar zijn ook betrokken in allerlei samenwerkingsverbanden binnen en buiten de academische gemeenschap. Per wetenschapsgebied heeft de jury een prijs uitgereikt aan de volgende vier winnaressen:

Categorie Alfa: Dr. Connie de Vos, Postdoc onderzoeker, Centre for Language Studies, Faculteit der Letteren

Categorie Bèta: Dr. Kim Bonger, Universitair docent, Institute for Molecules and Materials, Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica.

Categorie Gamma: Dr. Maartje Luijten, Universitair docent, Behavioral Science Institute, Faculteit der Sociale Wetenschappen.

Categorie Medisch: Dr. Alma Tostmann, Onderzoeker & docent, Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde, Radboud Institute for Health Sciences.

Klik op de links om het juryrapport van de winnaressen te lezen.