Zoek in de site...

Cécile Morrée

Cecile MorreeIn haar interdisciplinaire proefschrift over ’vervaardiging, organisatie en gebruikscontext van Middelnederlandse devote liedverzamelingen’ introduceerde Cecile de Morrée een antropologisch perspectief op de analyse van manuscriptverzamelingen van liedteksten. Ze toonde hiermee aan hoe hun compilatie overeenstemde met de middeleeuwse feestseizoenen. Als postdoc hanteerde zij een narratief perspectief op zestiende-eeuwse Franse en Nederlandse liederen en liet zien hoe deze liederen door het gebruik van stereo-typeringen de sociale cohesie tussen gendergroepen bevorderden.

Bij al haar onderzoeksprojecten is ze steeds op zoek naar manieren om ze actief onder de aandacht van een breed publiek te brengen. Zo heeft ze publieke workshops verzorgd op festivals, in bibliotheken, en tijdens de Utrechtse nacht van de Geschiedenis; heeft ze kennisclips
gemaakt.

Een mooi voorbeeld is haar project ‘Piraten en Prinsessen: dat gaat over het bevorderen van gelijke kansen voor jongens en meisjes’. Een ander voorbeeld is de training die zij ontwikkelde voor leerkrachten en pedagogisch medewerkers in het basisonderwijs die concrete handvatten biedt over hoe zij kinderboeken, theater en spelactiviteiten kunnen inzetten om jongens en meisjes op gelijke wijze te stimuleren in hun ontwikkeling.