Zoek in de site...

Kathrine van den Bogert

K van den BogertSinds 2014 doet Kathrine uitgebreid etnografisch onderzoek naar Marokkaans-Nederlands Moslimjongeren in de Schilderswijk in Den Haag. Ze ontwikkelde een innovatief perspectief door zich te concentreren op straatvoetbal, in plaats van op thema's als integratie, radicalisering en de focus op 'problemen', zoals gebruikelijk in onderzoek naar religieuze en etnische minderheden. Dit heeft geresulteerd in een proefschrift dat de Boymansprijs heeft ontvangen voor het beste proefschrift op het gebied van sport en fysiek in onderwijs.

Kathrine bekritiseert in haar werk de focus in het academisch onderzoek en publieke debatten op de 'moslimidentiteit' van moslimmeisjes die sporten. Haar etnografisch onderzoek laat zien dat dit eerder het resultaat is van een preoccupatie met het 'anders-zijn' van moslim meisjes in Nederland, dan op basis van de feitelijke en geleefde ervaringen van moslimjongeren, voor wie voetbal vaak belangrijker is dan religie. Kathrine bestudeert momenteel hoe moslim jongeren in de Schilderswijk digitaal en fysiek met elkaar contact onderhouden tijdens de COVID-19 restricties.

Verder zet Kathrine zich in voor het stimuleren van een diverse en inclusieve omgeving in academische opleiding en heeft ze o.a. een interactieve online Toolbox Diversity geïnitieerd en ontwikkeld, die tot doel heeft een inclusieve onderwijsomgeving te creëren voor studenten en docenten van alle achtergronden.