Zoek in de site...

Prijswinnaars van 2023

In het kader van de viering van Internationale Vrouwendag op 8 maart jl. ontvingen Dr. Imme Lammertink, Dr. Katharine Mulrey, Dr. Saskia Glas en Dr. Maria Victoria Luna Velez een prijs van het Radboud Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren. De prijs, bestaande uit een bedrag van 1.000 euro en een oorkonde, is een eerbetoon en bedoeld als waardering en erkenning voor het wetenschappelijke en maatschappelijke werk van excellente vrouwelijke wetenschappers die maximaal vijf jaar geleden zijn gepromoveerd en wordt eenmaal per twee jaar uitgereikt. Rector Magnificus Prof. dr. Han van Krieken reikte namens de jury de oorkondes uit tijdens het congres ‘Vrouwen in de spotlight’.

V.l.n.r.: Prof. dr. Maaike van Berkel (jurylid), Dr. Katharine Mulrey (winnaar Beta), Dr. Imme Lammertink (winnaar Alfa), Dr. Maria Victoria Luna Velez (winnaar Medisch), Prof. dr. Han van Krieken (Rector Magnificus en jurylid), Prof. dr. Herma Cuppen (jurylid). Niet op de foto: Dr. Saskia Glas (winnaar Gamma). Foto: Meike van Wuijtswinkel

De jury, bestaande uit Prof. dr. Han van Krieken, Prof. dr. Maaike van Berkel, Prof. dr. Herma Cuppen en Prof. mr. Femke Laagland, ontving 24 nominaties van zeer hoge kwaliteit. De nominaties werden beoordeeld op basis van verschillende criteria:

  • wetenschappelijke prestaties op het gebied van onderzoek
  • ontwikkeling en uitvoering van onderwijsactiviteiten
  • maatschappelijke betrokkenheid
  • relevante prijzen en beurzen
  • internationale ervaring en activiteiten
  • bijdrage aan diversiteit en inclusie

Ook dit jaar was het opvallend dat een groot aantal genomineerden een grote maatschappelijke betrokkenheid toont in de extra activiteiten die zij naast hun onderzoek en onderwijs uitvoeren. Zij vertalen niet alleen hun onderzoeksresultaten op een creatieve en inspirerende wijze naar een groter publiek, maar zijn ook betrokken in allerlei samenwerkingsverbanden binnen en buiten de academische gemeenschap.

De winnaars van 2023 per wetenschapsgebied zijn:

Categorie Alfa: Dr. Imme Lammertink

Dr. Imme Lammertink is postdoc onderzoeker bij het Center for Language Studies, Faculteit der Letteren, Radboud Universiteit

Imme doet onderzoek naar de rol van statistisch leren (“patronen herkennen”) bij kinderen met taalontwikkelingsstoornissen. Ze heeft een zeer indrukwekkend wetenschappelijk CV dat er echt uitspringt, waaronder relevante wetenschappelijke publicaties, prijzen en een VENI-subsidie van NWO. Daarnaast heeft zij veel werkervaring in het buitenland; tijdens haar studie gaf zij al presentaties op internationale conferenties en schreef zij wetenschappelijke publicaties, die leidden naar een onderzoekspositie in Cambridge. Tijdens haar promotietraject verbleef zij een aantal maanden in Melbourne, Australië en ze heeft veel samengewerkt met Amerikaanse collega’s tijdens een van haar onderzoeksprojecten bij Kentalis. Opvallend en door de jury zeer gewaardeerd is haar maatschappelijke betrokkenheid bij kinderen met taalproblemen: ze ontwikkelt talrijke activiteiten om aandacht te vragen voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (en hun klasgenootjes), zoals een stripboek en in haar samenwerking met NEMO en weekendschool.

De andere genomineerden in deze categorie waren: Dr. Inge Stortenbeker en Dr. Nienke Fortuin.

Categorie Beta: Dr. Katharine MulreyKatharine Mulrey

Dr. Katharine Mulrey is universitair docent bij het Institute for Mathematics, Astrophysics and Particle Physics (IMAPP) van de afdeling Astrophysica, Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica, Radboud Universiteit.

Katharine is een gerenommeerd expert in de detectie van ultra-high-energy kosmische straling en neutrino’s door de radiosignalen die deze genereren. Deze deeltjes geven ons inzicht in de fysica die plaatsvindt in de meest extreme omgevingen in het universum. In haar werk richt zij zich op het ontwerpen en inzetten van instrumenten om dergelijke detecties mogelijk te maken. Ze voert relevant en zeer belangrijk fundamenteel onderzoek uit, dat het hele wetenschappelijke veld ten goede komt, zoals haar werk aan kalibratie van radiosignalen van kosmische straling. Dit instrumentatie- en kalibratieaspect krijgt niet altijd de erkenning die het verdient. Ze is betrokken bij veel verschillende commissies, zoals lid en Radboud-vertegenwoordiger voor de Netherlands Astronomy Equity and Inclusion Committee (NAEIC), die zich inzet voor inclusie en gelijkheid binnen de nationale astronomiegemeenschap. Daarnaast is ze een belangrijk rolmodel voor vrouwen in de wetenschap, vooral als instrumentontwerper en -bouwer, een wereld die nog minder genderdivers is dan astronomie. Tot slot is ze actief betrokken bij wetenschapscommunicatie over haar vakgebied.

De andere genomineerden in deze categorie waren: Dr. Jorine Eeftens, Dr. Mairieli Wessel, Dr. Valeria Carmen Peviani, Dr. Mandy Velthuis, Dr. Margo Dona en Dr. Janna Barel.

Categorie Gamma: Dr. Saskia Glas

Dr. Saskia Glas is universitair docent bij het Radboud Social Cultural Research, Faculteit der Sociale Wetenschappen, Radboud Universiteit.

Saskia doet onderzoek naar de genderhoudingen van moslims, waarin ze polariserende narratieven probeert te nuanceren door te kijken naar de diversiteit aan opvattingen onder moslims en hoe zij zelf hun religie interpreteren en leven. Ze is vaak eerste auteur bij wetenschappelijke publicaties en heeft ook een aantal meer recente publicaties als enige auteur, waardoor ze laat zien dat ze een eigen stem ontwikkelt. Ze heeft daarvoor ook verschillende beurzen binnengehaald, waaronder een NWO talentenbeurs, een Marie Sklodowska-Curie beurs en onlangs heeft ze ook een aanvraag voor een VENI-beurs ingediend. Ze zet zich in voor de faculteit in commissies, tijdens proefstudeerdagen en draagt bij aan inclusie in het onderwijs door met verschillende belanghebbenden te praten en presentaties te geven. Tot slot valt haar maatschappelijke betrokkenheid erg op; ze heeft modules ontwikkeld voor het basisonderwijs om islam en feminisme te behandelen in de klas (en daarvoor in 2021 met team van Dr. Niels Spierings de Radboud Science Award gewonnen) en ze schrijft blogs.

De andere genomineerden in deze categorie waren: Dr. Madelon Hendricx-Riem, Dr. Bareerah Hafeez Hoorani, Dr. Daniela Becker, Dr. Linda Drijvers, Dr. Renske van der Cruijsen, Dr. Eliana Vassena, Dr. Julia Bartosch en Dr. Yvonne van den Berg.

Categorie Medisch: Dr. Maria Victoria Luna VelezMaria Victoria Luna Velez

Dr. Maria Victoria Luna Velez is postdoc onderzoeker bij de afdeling Urologie en het laboratorium Experimentele urologie van het Radboud Institute for Molecular Life Sciences, Radboudumc.

Maria Victoria doet fundamenteel onderzoek om de moleculaire onderbouwing van urogenitale kankers te ontrafelen met als doel nieuwe biomarkers of therapeutische doelen te identificeren. Haar belangrijkste bevinding is de identificatie van twee verborgen signalen binnen een variant van een androgeenreceptor (AR) -genoom dat de progressie van prostaatkanker stimuleert. Deze signalen werden gebruikt als doelwitten van twee op RNA gebaseerde therapieën die ze ontwikkelde tegen dodelijke therapieresistente prostaatkanker. Deze uitvinding leidde tot haar eerste patent. Haar uitstekende academische onderzoeksprestaties zijn erkend met verschillende (reis)prijzen en beurzen, zoals een persoonlijke NWO-beurs voor haar promotietraject en zeer recent de prestigieuze KWF Young Investigator Grant. Maria Victoria groeide op met een lichamelijke beperking in Peru en zet zich in voor rolstoeltoegankelijkheid en de inclusie van mensen met een handicap. Daarnaast is ze een wetenschapsactiviste; door middel van onderwijsactiviteiten of via haar website Wheelyscience.com, sluit zij zich aan bij anderen in de missie om de kloof tussen wetenschap en samenleving te verkleinen.

De andere genomineerden in deze categorie waren: Dr. Charlotte Bekker, Dr. Lindsey te Brake, Dr. Lieke Jäkel en Dr. Inger Abma.