Oefenopdrachten en didactische tips

Hier vind je de oefenopdrachten om je voor te bereiden op de essaywedstrijd met links naar de achtergrondartikelen 'Humor om te lachen', ' Oost West Thuis Best', 'Vape alarm' en 'Ontgroenen'.

Je kunt gebruikmaken van deze vier extra opdrachten om met jouw leerlingen uit 5 vwo te oefenen voor de essaywedstrijd in het voorjaar van 2024. Je kunt benadrukken dat het essay voor de wedstrijdopdracht een vrije, creatieve opdracht is waarbij leerlingen hun gedachten vormen over een thema en zich vrij kunnen voelen om een creatieve invalshoek en vorm hierbij te kiezen: essay is afgeleid van essayer: proberen. We vinden het belangrijk dat leerlingen hun eigen stem laten horen, een persoonlijke toon hanteren en de lezer proberen te raken met een mening, anekdote of speciale kijk op het onderwerp van hun essay. Je mag ze stimuleren om al hun creativiteit en zeker ook humor in te zetten om tot een originele tekst te komen!

De oefenopdrachten (en de wedstrijdopdracht) kunnen bijvoorbeeld ook gebruikt worden als voorbereiding op de eindexamenopdracht ‘het schrijven van een betoog’. Bovendien kun je via de oefenopdrachten de beste schrijvers selecteren als je met een selectie van jouw leerlingen wil deelnemen aan de essaywedstrijd.

Je kunt jouw leerlingen in verschillende rondes aan de oefenopdracht laten werken, bijvoorbeeld:

 1. eerst de bijgevoegde actuele achtergrondinformatie laten lezen, je kunt daarbij een selectie maken uit de artikelen;
 2. leerlingen standpunten, argumenten, vragen, inzichten laten formuleren en ze zo elkaar laten stimuleren om kritisch te denken en origineel te zijn;
 3. leerlingen mogelijke tegenargumenten/tegenwerpingen laten bedenken en vervolgens laten bedenken of en hoe ze deze kunnen ontkrachten;
 4. leerlingen een invalshoek voor hun essay en een toepasselijke vorm en structuur (bijv. een bouwplan) daarbij laten ontwerpen;
 5. leerlingen een pakkende inleiding laten schrijven waarin het thema wordt geïntroduceerd en de lezer nieuwsgierig wordt gemaakt;
 6. leerlingen de kern van hun essay laten schrijven met een logische alinea-indeling en duidelijke overgangen en verbanden;
 7. leerlingen een logische en als het kan originele (passend en tegelijk verrassend) afronding laten formuleren: is er een standpunt op een inspirerende manier verdedigd, geven ze de lezer nieuwe inzichten of laten ze deze achter met een prikkelende vraag bijvoorbeeld?
 8. leerlingen stimuleren om ervoor te zorgen dat ze met de afronding aansluiten op hun inleiding zodat ze ‘de cirkel rond kunnen maken’
 9. leerlingen onderling feedback laten geven (zie workshop) waarbij ze in deelstappen letten op: originaliteit / argumentatie / structuur / stijl / zinsbouw / woordkeus;
 10. het essay laten herschrijven op grond van peerfeedback;
 11. leerlingen hun eigen essay laten controleren op spelling, interpunctie, bronvermelding en verzorging en het essay laten inleveren;
 12. tot slot kun je de beste essays laten selecteren door een jury/redactie die bestaat uit alle leerlingen: je deelt de klas in groepjes van vier of vijf en laat binnen elk groepje de essays beoordelen (met een cijfer) waarbij het eigen werk niet beoordeeld wordt;
 13. vervolgens bespreek je welke criteria doorslaggevend zijn (die door de leerlingen doorslaggevend gevonden worden) voor een goed en origineel essay en wie de finalisten zouden kunnen zijn.

Contact

Voor inhoudelijke vragen over de oefenopdrachten van de essaywedstrijd en de workshop kun je terecht bij Ingrid Stassen, Faculteit der Letteren (ingrid.stassen [at] ru.nl (ingrid[dot]stassen[at]ru[dot]nl)).

Voor overige vragen over de essaywedstrijd kun je contact opnemen met Joyce Wanten van het Radboud Pre-University College of Society (pucofsociety [at] let.ru.nl (pucofsociety[at]let[dot]ru[dot]nl)).