Acceptatie homoseksualiteit

Bekijk bronnen ter inspiratie voor je profielwerkstuk dat je zou kunnen schrijven over de status van acceptatie van homoseksualiteit in Nederland.

Rapporten

Zie ook de 'Gender & religie' pagina

Een onderzoek naar antihomoseksueel geweld in Amsterdam in 2007. Voor het onderzoek zijn daders geïnterviewd, dossiers van politie, reclassering en rechtbank bestudeerd, gesprekken gevoerd met jongeren die tot risicogroepen behoren en zijn vragenlijsten afgenomen onder Amsterdamse scholieren. Ook is een analyse gemaakt van alle incidenten die door het homonetwerk  Roze in Blauw  van de politie Amsterdam-Amstelland zijn aangemerkt als homogerelateerd. Conclusie is dat het antihomoseksuele geweld in Amsterdam een ernstig en serieus probleem is. Homoseksuelen zijn met een duidelijke regelmaat slachtoffer van geweld in Amsterdam. Uitspraken over een stijging van het geweld of de ernst van het probleem in Amsterdam ten opzichte van andere plaatsen zijn moeilijk vanwege schaarse en onvergelijkbare cijfers.

Vergelijkingen van de seksuele gezondheid in Nederland met andere landen in de wereld.

In dit boekje zijn de belangrijkste feiten en cijfers over seksuele gezondheid in Nederland op een rij gezet. Het is gericht op beleidsmakers en professionals en omvat allerlei aspecten van seksualiteit. Aan de orde komen onder andere opvattingen over seksualiteit, seksualiteit in de media, anticonceptie, zwangerschap, geslachtsziekten, seksueel geweld, hulpverlening, transgenderisme, homo- en biseksualiteit.

Onderzoek naar de acceptatie van homoseksualiteit in Nederland. Deze studie beschrijft de houding van Nederlanders ten opzichte van homo's en lesbiennes en hun cultuur, zowel in het heden als in het recente verleden. Ook is er een korte beschrijving van de geschiedenis van de homoseksualiteit in Nederland.