Advocaat bij politieverhoor

Waar in de jaren ’90 in Nederland geen recht bestond op aanwezigheid van een raadsman bij het politieverhoor is dat er tegenwoordig wel. In je profielwerkstuk kun je onderzoeken wat deze ontwikkeling betekent en of deze verandering wenselijk is.

Diep in de jaren ’90 bestond in Nederland geen recht op aanwezigheid van een raadsman bij het politieverhoor. Dat betekende dat een verdachte in een strafzaak gewoon door de politie verhoord kon worden zonder zijn advocaat hem hierbij kon helpen. Handig voor de politie, maar vaak niet zo fijn voor de verdachte. In de afgelopen decennia is dat veranderd. Nu mag een advocaat wel aanwezig zijn bij het politieverhoor. Vind je dat een goede ontwikkeling?

Interessante vragen

  • Wat is de rol van het verhoor in het strafproces?
  • Wat is de rol van de raadsman in het strafproces?
  • Hoe heeft het recht op rechtsbijstand tijdens het politieverhoor zich in Nederland in de laatste decennia ontwikkeld?
  • Wat is de rol van het Europese Verdrag voor de rechten van de Mens in deze ontwikkeling?
  • Hoe zit de huidige Nederlandse regeling voor verhoorsbijstand eruit?
  • Wat vindt je van de huidige regeling en waarom?

Literatuur

M.J. Borgers, G.J.M Corstens & T. Kooijmans, Het Nederlandse Strafproces, Kluwer: 2018.

D.J. Harris et al., Law of the European Convention on Human Rights, Oxford University Press, 2018.

A. Pivaty, V. Mols, R. Heemskerk, R. Horselenberg en M. Vanderhallen, ‘Bescherming van de rechten van de verdachte tijdens politiedetentie en politieverhoor’, Strafblad 2016/52, afl. 5, p. 369-374.

K.M.G. Demandt, A.C.M. Klaasse, ‘Bijstand van de advocaat bij het verhoor: loopt Nederland in de pas met Europa?’, Strafblad 2016/51, afl. 5, p. 360-368.