African-American music: zwarte muziek en de positie van African-Americans

Het bestuderen van African American music werpt een boeiend en verhelderend licht op de vaak schokkende sociaal-politieke gebeurtenissen die de geschiedenis bepalen. Lees hier mogelijke vragen en bronnen voor jouw profielwerkstuk.

Muziek heeft grote, vaak emotionele kracht en kan veel mensen bereiken. In de Verenigde Staten heeft zwarte muziek, in een veelheid aan genres, een belangrijke rol gespeeld in de emancipatie van de zwarte bevolking van de Verenigde Staten en hun politieke strijd om gelijke rechten. Het bestuderen van deze African American music werpt een boeiend en verhelderend licht op de vaak schokkende sociaal-politieke gebeurtenissen die de geschiedenis van de African Americans bepaalden en bepalen. Daarnaast leert het ons dat zwarte muziek een niet te onderschatten politieke rol speelde (en speelt) in de ontwikkelingen. Ook blijkt het van onschatbare waarde te zijn voor de ontwikkeling en het behoud van een eigen culturele identiteit. Een heel scala van muzikale genres biedt zich aan: Negro Spirituals, gospel en Slave Songs ten tijde van de slavernij; jazz, blues en rhythm and blues tijdens de jaren twintig en dertig; de ‘Freedom Songs’ en de muziek van Motown van de jaren zestig en de rap muziek en hip-hop cultuur van nu, met namen als Beyoncé, Jay-Z, 50 Cent. Chris Brown en Rihanna.

Interessante vragen

Over de sociaal-politieke gebeurtenissen:

 • Wat is de geschiedenis van de slavernij in Amerika? Hoe ziet het historisch overzicht van de opkomst en teloorgang van de slaverij in de VS eruit?
 • Welke rol speelde de Burgeroorlog van 1861-1865 in de afschaffing van de slavernij en welke gevolgen had deze oorlog voor de zwarte bevolking?
 • Hoe kwam de zogenaamde ‘Civil rights movement’ van de jaren zestig tot stand en waarom was die nodig?
 • Is de positie van de zwarte bevolking in Amerika veranderd na de activiteiten van de Civil rights movement?
 • Wat waren de ideeën van Martin Luther King en Malcolm X? Wat is ‘Black Power’?
 • Hoe is de hedendaagse rechtspositie van African Americans?

Over het belang van zwarte muziek

 • Wat betekenden ‘Slave Songs’ en ‘Spirituals’ voor de onderdrukte slaven?
 • Welke rol speelden ‘Jazz’ en ‘rhythm and blues’ voor de zwarte bevolking in de eerste decennia van de twinstigste eeuw? Wat vonden blanken van deze genres?
 • Wat verstaan we onder ‘freedom songs’ en wie vertolkten die? Wat was het belang van zangeressen als Bessie Smith, Billie Holiday (bijvoorbeeld door haar vertolking van ‘Strange Fruit’), Mahalia Jackson, Ella Fitzgerald voor (het ontstaan van) de Civil rights movement? Wat voor teksten zongen zij, en voor welk publiek?
 • Hoe ontstond Motown en wat is het verhaal van Motown? Wie speelden een belangrijke rol in het succes (bijvoorbeeld Michael Jackson, The Supremes)? Wat was de relatie tussen Motown en de raciale politiek van de jaren zestig? Had Motown invloed op het activisme van de zwarte bevolking?
 • Is de rol van muziek door de eeuwen heen veranderd?
 • Hoe is de rap en hip-hopcultuur ontstaan (bv. Public Enemy, Paris, 2Pac)? Welke rol heeft deze muziek gespeeld bij de emancipatie van de zwarte bevolking en welke plaats heeft deze muziek in de Amerikaanse samenleving?
 • Wat is het belang van hedendaagse Afro-Amerikaanse artiesten op hedendaagse muziek? Wat is hun invloed?

Deze handreiking voor een profielwerkstuk is gemaakt door de Faculteit der Letteren.