Antibiotica

Honing is niet alleen lekker, het heeft een antibacteriële werking! Tijdens je profielwerkstuk kun je gaan onderzoeken wat de medicinale van honing precies werkt en hoe het in behandelmethoden kan worden toegepast. Wat is het beste antibioticum?

Gaëlle Boisset en Marlieke Elsendoorn (Veenendaal) hebben in hun profielwerkstuk onderzoek gedaan naar de antibacteriële werking van honing. Hoe interessant is het dat een bekende lekkernij mogelijk een medicinale werking heeft! Gaëlle en Marlieke de groei van de bacterie Escherichia coli vergeleken na blootstelling aan ofwel honing ofwel ampicilline. Buiten de werking van honing als antibioticum is het natuurlijk ook interessant om naar andere antibiotica.

Interessante vragen

  • Wat is de bacteriële werking van honing bij verschillende soorten bacteriën?
  • Wat is het beste antibioticum?
  • Wat is de invloed van honing op wondgenezing?
  • Wat is de antibacteriële werking van honing over de tijd?
  • Wat is de invloed van verschillende soorten antibiotica op coli?
  • Hoe werkt antibioticaresistentie?

Literatuursuggesties