Brexit in cultuur

Brexit heeft allerlei culturele uitingen gegenereerd in de vorm van literatuur (BrexLit), films en kunst die proberen de situatie te doorgronden. Verschillende invalshoeken en standpunten zijn interessant om te onderzoeken. Bekijk hier mogelijke vragen en bronnen voor je profielwerkstuk.

Op 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaten. In de aanloop naar deze datum is er zo veel gebeurd dat veel mensen het overzicht zijn verloren. De onzekerheid, de verwarring, de politieke spanningen, de machtsstrijd, de vreugde en het verdriet zijn enkele aspecten die onderdeel zijn van de hele Brexit-aangelegenheid. In de culturele wereld heeft Brexit ervoor gezorgd dat er allerlei producten zijn geproduceerd die proberen de situatie te doorgronden of te begrijpen.

Zo is er een nieuw genre aan literatuur ontstaan, ook wel ‘BrexLit’, zijn er films geproduceerd en kunstwerken gemaakt. Deze culturele producten proberen het sentiment onder de Britse bevolking en soms daarbuiten te vangen en te doorgronden. Ze gaan niet alleen in op de feitelijke politieke gebeurtenissen, maar proberen daar mijlenver achter te kijken. Hierdoor zijn deze producten erg interessant om te bestuderen; ze zeggen niet alleen iets over wat er is gebeurd, maar vooral over wat de impact van die gebeurtenissen is op bijvoorbeeld individuen, identiteit, de politiek, of de samenleving als geheel.

Voorbeelden van culturele producten die Brexit als thema hebben zijn:

  • Autumn, Ali Smith (Roman)
  • Winter, Ali Smith (Roman)
  • Spring, Ali Smith (Roman)
  • Middle England, Jonathan Coe (Roman)
  • Perfidious Albion, Sam Byers (Roman)
  • Brexit (film)
  • Theater

Interessante vragen

  • Op welke manier(en) wordt Brexit gerepresenteerd in verschillende culturele producten (boeken, films, kunstwerken, theaterstukken etc.)?
  • Hoe beïnvloeden politieke ontwikkelingen de culturele producten die geproduceerd worden?
  • Welke gevolgen heeft Brexit voor theater/dansgezelschappen?

Deze handreiking voor een profielwerkstuk is gemaakt door de Faculteit der Letteren.