Check digits

Wanneer je geld overmaakt en per ongeluk een typefout maakt in het IBAN krijg je (gelukkig) een melding: “foutief IBAN”. Hoe weet de bank eigenlijk dat dit IBAN fout is? Deze technologie kun je ontleden en beschrijven in je profielwerkstuk.

Heb je wel eens meegemaakt dat je via je internetbankieren app geld wil overmaken naar iemands bankrekening nummer en je per ongeluk een typefout maakt in het IBAN. Gelukkig krijg je een melding: “foutief IBAN”. Hoe weet de bank eigenlijk dat dit IBAN fout is, zelfs als het om een bankrekening van een andere bank gaat (en de bank dus niet in een grote lijst kijkt met alle IBANS)?

Dit komt doordat niet ieder getal een geldig IBAN is. Zo is NL18RABO0123459876 wel geldig, maar NL81RABO0123459876 niet. Er zijn dus patronen van getallen verwerkt in een IBAN, waardoor je kunt uitrekenen of een IBAN geldig is of waarschijnlijk een typefout is. Dit zijn zogenaamde error correcting codes, checksums of check digits. En dit soort schema’s worden in het dagelijks leven gigantisch vaak gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan barcodes en QR codes maar ook bijvoorbeeld in draadloos internet.

Interessante vragen

  • Kan je een schema bedenken waarmee je fouten niet alleen kunt detecteren maar ook automatisch kan corrigeren
  • Welke soort ‘typefouten’ kunnen welke schema’s opvangen en welke niet?
  • Hoeveel fouten kan een schema detecteren?
  • Kun jij je eigen error correcting code bedenken?
  • Kun je nieuwe toepassingen bedenken in het dagelijks leven?