City Marketing

I Amsterdam, Er gaat niets boven Groningen, Enschede, stad van nu, Dat is Oss... Bij de meeste gemeenten in ons land staat citymarketing hoog op de beleidsagenda. Met nieuwbouwprojecten, flitsende evenementen en gelikte campagnes proberen steden in de gunst te komen bij bewoners, bedrijven en bezoekers. Je kunt zelf onderzoek doen naar city marketing in je profielwerkstuk met onderstaande onderzoeksvragen en literatuur.

Citymarketing is een vakgebied waarin de stad wordt bestudeerd vanuit gebruikersperspectief en waarin aspecten van de vakken aardrijkskunde, economie en management & organisatie terugkomen. Daarbij gaat het niet alleen om het stedelijk imago (hoe staat de stad bekend?), maar ook om het aanbod, de beleving en het gastheerschap van een plaats (wat heeft de stad te bieden en hoe wordt ze door gebruikers ervaren?) en uitvoeringsvraagstukken (hoe activeer je partijen in de stad?).

Vaak wordt er door de citymarketeers eerst uitgezocht wat de identiteit van de stad in kwestie is. Dan worden er campagnes opgezet, slogans bedacht en projecten georganiseerd om zo meer bezoekers te trekken. Het doel is vaak om een stad meer levendig te maken, maar er zijn soms twijfels of dit wel effect heeft.

Interessante vragen

 • In hoeverre is het vermarkten van een stad vergelijkbaar met de marketing van producten?
 • Hoe kun je met behulp van citymarketing toeristen en dagjesmensen naar je stad trekken?
 • Is citymarketing een goed middel om leegstand van winkels in onze binnensteden tegen te gaan?
 • Wat kunnen stadsbestuurders leren van praktijkvoorbeelden van citymarketing in binnen- en buitenland?
 • Welke partijen zijn er naast de gemeente betrokken bij citymarketing en welke rol kunnen ze spelen?
 • Wat maakt een stad aantrekkelijk voor bezoekers? Hoe kunnen citymarketeers hierop inspelen?
 • In hoeverre herkennen bewoners zich in de identiteit van een stad?

Bronnen & Literatuur

 • www.netwerkcitymarketing.nl
 • www.citymarketingonline.nl
 • G.J. Hospers (2011), Er gaat niets boven citymarketing: hoe zet je een plaats op de kaart?, Haystack, Zaltbommel.
 • G.J. Hospers, W.J. Verheul and F. Boekema (eds.) (2011), Citymarketing voorbij de hype: ontwikkelingen, analyse en strategie, Boom Lemma, Den Haag.

Deze handreiking voor een profielwerkstuk is gemaakt door de Faculteit der Managementwetenschappen.