Cryptohandel en Beleid

Cryptocurrencies hebben de potentie om het geld- en betalingsverkeer ingrijpend te veranderen. Hoe zowel burgers en beleidsmakers hier mee om moeten gaan, kun je onderzoeken in je profielwerkstuk met onderstaande vragen en bronnen.

Cryptocurrencies zoals Bitcoin, Ethereum en Dogecoin hebben de afgelopen jaren veel aandacht gekregen vanwege hun populariteit en volatiliteit. Deze digitale valuta's zijn niet alleen een alternatief voor traditionele valuta, maar worden ook gezien als een potentiële investeringsmogelijkheid. Cryptohandel heeft echter ook geleid tot bezorgdheid bij beleidsmakers, die zich zorgen maken over de risico's van deze valuta's en de impact ervan op de financiële stabiliteit.

De opkomst van cryptocurrencies heeft de traditionele financiële systemen uitgedaagd en heeft de potentie om het geld- en betalingsverkeer ingrijpend te veranderen. Cryptocurrencies maken gebruik van blockchain-technologie, een gedecentraliseerd systeem dat transacties zonder tussenkomst van een derde partij mogelijk maakt. Dit maakt het mogelijk om financiële transacties goedkoper en sneller uit te voeren, zonder dat daar een bank of financiële instelling voor nodig is. Dit heeft geleid tot een groeiende populariteit van cryptocurrencies, niet alleen als alternatief voor traditionele valuta's, maar ook als een nieuwe vorm van investering.

Hoewel cryptocurrencies veel voordelen bieden, brengen ze ook risico's met zich mee. De volatiliteit van cryptocurrencies kan bijvoorbeeld leiden tot grote verliezen voor investeerders. Bovendien zijn cryptocurrencies vatbaar voor fraude, hacks en diefstal, wat kan leiden tot aanzienlijke financiële schade voor individuen en organisaties. Daarom hebben beleidsmakers zich beziggehouden met de vraag hoe cryptocurrencies gereguleerd kunnen worden om deze risico's te beperken en de stabiliteit van de financiële markten te waarborgen.

Interessante vragen

  • Wat is de invloed van cryptohandel op de financiële markten en hoe beïnvloeden reguleringen en beleidsmaatregelen deze invloed?
  • ​​Wat zijn de risico's van het investeren in cryptocurrencies en hoe kunnen deze risico's worden beperkt?
  • Hoe verhoudt cryptohandel zich tot traditionele financiële systemen en welke impact heeft dit op de economie?
  • Welke technologische ontwikkelingen liggen ten grondslag aan de opkomst van cryptocurrencies en wat is de toekomst van deze technologieën?
  • Welke risico's zijn er verbonden aan de handel in cryptocurrencies, zowel voor individuele investeerders als voor de bredere economie?
  • In hoeverre zijn beleidsmaatregelen en regelgeving in staat om de risico's van cryptohandel te beperken en hoe kunnen deze maatregelen worden verbeterd?
  • Wat is de rol van overheden en financiële autoriteiten in het reguleren van cryptocurrencies en wat zijn de belangrijkste uitdagingen bij het ontwikkelen van effectieve regelgeving?

Bronnen & Literatuur

Autoriteit Financiële Markten. (2019). Beschouwingen AFM ten aanzien van cryptocurrencies en initial coin offerings [Adviesrapport]. Geraadpleegd van https://www.afm.nl/~/profmedia/files/rapporten/2019/adviesrapport-crypto.pdf?la=nl-NL

Yadav, S.P., Agrawal, K.K., Bhati, B.S. et al. Blockchain-Based Cryptocurrency Regulation: An Overview. Comput Econ 59, 1659–1675 (2022). https://doi.org/10.1007/s10614-020-10050-0

Vigna, P., & Casey, M. (2016). The age of cryptocurrency: how bitcoin and the blockchain are challenging the global economic order. First Picador edition. New York, New York, Picador/St. Martin's Press.

Deze handreiking voor een profielwerkstuk is gemaakt door de Faculteit der Managementwetenschappen.