Culturele en talige verschillen tussen advertenties in Europa

In advertenties wordt vaak ingespeeld op belangrijke waarden: van het drinken van Fanta word je vrolijk, Spa staat voor gezondheid, en het wordt pas echt gezellig als er een kopje Douwe Egberts op tafel komt. De vraag is nu of het oproepen van deze waarden in elke cultuur wel even sterk werkt. Bekijk de interessante vragen en literatuur ter inspiratie voor je profielwerkstuk.

Als we naar bestaande, internationale reclamecampagnes kijken, zou je verwachten van wél. Vaak gebruiken bedrijven één en dezelfde reclamecampagne voor Engeland, Frankrijk, Spanje, Duitsland en Nederland. Het kan zijn dat de tekst wordt vertaald, maar zelfs dat gebeurt lang niet altijd. Denk maar aan campagnes van wereldwijd bekende merken als Coca-Cola. Een andere strategie is om reclame juist wél aan te passen aan de cultuur van een land, bijvoorbeeld door te appelleren aan waarden die binnen de betreffende cultuur belangrijk zijn. Resultaten van onderzoek waarbij vergelijkingen worden gemaakt tussen de Verenigde Staten en Aziatische landen als China en Japan, laten zien dat deze laatste strategie de overtuigingskracht van een advertentie kan vergroten. Maar is dit ook het geval als een vergelijking wordt gemaakt tussen West-Europese landen?

Interessante vragen

  • Welke advertenties moeten aangepast worden en welke kunnen wereldwijd gebruikt worden? Kunnen in ieder land (in Europa of daarbuiten) dezelfde blote lichaamsdelen gepresenteerd worden en wordt de humor van John de Manager (Cup-a-Soup) ook in Duitsland gewaardeerd?
  • Op welke manier houden reclamemakers er rekening mee dat er in Nederland bijvoorbeeld ook veel mensen van een andere cultuur wonen? Kennen die het ‘gezellige gevoel’ van Douwe Egberts?
  • Aan sommige reclamespotjes kun je duidelijk zien dat ze uit een ander land komen, ook al zijn ze wel vertaald naar het Nederlands. Hoe zou dit komen? Welke dingen vallen je hierbij op? Zijn dit talige dingen of culturele?
  • Kun je een "handleiding" maken voor reclamemakers die buitenlandse reclamespotjes aan Nederland willen aanpassen? Welke aanpassingen moeten er gedaan worden en waarom?
  • Kun je een advertentie in een taal schrijven die niet je moedertaal is (denk eraan hoe moeilijk het al niet is om ‘gewoon’ een vreemde taal te leren. Kun je dan bijvoorbeeld ook humoristisch in die taal zijn)?

Bronnen & Literatuur

Deze handreiking voor een profielwerkstuk is gemaakt door de Faculteit der Letteren.