De dodelijke waterkoker

Wat gebeurt er met water als dit meermaals wordt gekookt in een waterkoker, en brengt dit op den duur schadelijke gevolgen met zich mee voor de mens? Doe hier zelf onderzoek naar in je profielwerkstuk met behulp van deze vragen en bronnen.

Twee leerlingen kozen ervoor om hun profielwerkstuk over een waterkoker te doen. Dit klinkt misschien op het eerste opzicht wat saai, maar het profielwerkstuk ging specifiek over “De Dodelijke Waterkoker”. Wat gebeurt er met water als dit meermaals wordt gekookt in een waterkoker, en brengt dit op den duur schadelijke gevolgen met zich mee voor de mens? Wanneer men bijvoorbeeld gedestilleerd water zou drinken, dan zou de mineralenhuishouding van het lichaam mogelijk verstoord raken. De leerlingen hebben deze vraag proberen te beantwoorden door onderzoek te doen naar de concentraties van ionen zoals chloor, fluor en nitraat, wanneer dit meermaals wordt gekookt. Ook hebben zij onderzoek gedaan naar wat er gebeurt met de zuurgraad van het water en mogelijke oplossingen om deze veranderingen tegen te gaan.

Interessante vragen

 • Hoe verandert de pH van water door water te koken?
 • Is een overschot aan negatieve ionen zoals chloor, fluor of nitraat schadelijk?
 • Is een overschot aan positieve ionen, zoals kalium, natrium of calcium schadelijk?
 • Welke mineralen komen allemaal voor in Nederlands kraanwater? En zit er een verschil in de concentraties mineralen in kraanwater uit verschillende delen in Nederland?
 • Waarom is kraanwater wel drinkbaar in landen als Nederland, maar niet in landen zoals Turkije? Hoe kan men dit wel drinkbaar maken?
 • Wat is de relatie tussen hoogte boven zeeniveau en kookpunt van water, en is het mogelijk om hier iets van te merken in Nederland?
 • Is water op grote schaal koken een mogelijke oplossing om vervuild regenwater drinkbaar te maken? Komen hier nog meer scheidingsmethodes bij kijken, zoals adsorptie of filtratie?

Literatuursuggesties

 • Go-Ship. (2010). DETERMINATION OF DISSOLVED OXYGEN IN SEAWATER BY WINKLER TITRATION USING THE AMPEROMETRIC TECHNIQUE. University of Miami: IOCCP.
 • (2010). ANARGANISCHE ANALYSEMETHODEN/WATER. Ministerieel Besluit. België: Belgisch Staatsblad.
 • (2000). Verontreiningende stoffen in het Nederlandse kraanwater. HeelNatuurlijk. JPC. (2000). Historical foreword to air heaters technology. Frankrijk: JPC.
 • (2015). Water. LekkerGezond.
 • (2010). Gezondheidkundige normen. Dunea.
 • (sd). Nitraat. Voedingscentrum.
 • Bidault, O. (2017). Fluoride in het water in Nederland. WaterLogic.