De evolutie van de Nederlandse en de Duitse taal

De Nederlandse en Duitse talen lijken vaak op elkaar en daar is een goede reden voor; ze zijn beide deel van de Germaanse talenfamilie. Andere Germaanse talen zijn: Engels, Fries, maar ook Noors, Deens en Zweeds. Het Nederlands en het Duits zijn beide deel van de West-Germaanse tak van de Germaanse talenfamilie. Hierdoor zijn er verschillende gelijkenissen waaronder bijvoorbeeld de invloed van naamvallen. Onderzoek met je profielwerkstuk hoe deze verschillen en gelijkenissen tot stand zijn gekomen.

Ook al merk je er weinig van, zijn er nog wel overblijfselen van naamvallen in het Nederlands. Wij zouden nu nog zeggen; “In de loop der tijd”. We gebruiken de “der” eigenlijk nooit, behalve misschien in zulke uitspraken. In het Duits gebruik je “der” nog wel regelmatig, het is deel van de taalregels. In het Duits zou je zeggen “Im Laufe der Zeit”, wat voor Duitsers wel logisch is om te zeggen, want “der” is de bezittelijke vorm van “die”, wat het normale lidwoord is van “Zeit”. Maar doordat de naamval genitivus hier toepasselijk is wordt “die” verbogen en verandert het lidwoord naar “der”.

Op deze manier is er veel meer te zeggen over de gelijkenissen tussen de Nederlandse en Duitse talen. Het heeft dus niet alleen betrekking op soortgelijke woorden zoals “Man” en “Mann”, maar ook op regels van de talen zoals de naamvallen. In het Duits zijn naamvallen nog sterk aanwezig maar dat is in het Nederlands al lang niet meer het geval.

Interessante vragen

  • Welke taal of talen zijn gemeenschappelijke voorouders van het Nederlands en het Duits?
  • Waarom worden naamvallen niet meer gebruikt in het Nederlands?
  • Welke overeenkomsten en verschillen zijn er tussen het Nederlands en het Duits?
  • Waar komen de gelijkenissen en verschillen tussen het Nederlands en het Duits vandaan? Hoe hebben deze zich ontwikkeld?

Deze handreiking voor een profielwerkstuk is gemaakt door de Faculteit der Letteren.