De tweede feministische golf

De tweede feministische golf vond plaats tussen 1965 en 1985. Lees hier welke debatten de boventoon voeren en welke vraagstukken je kunt behandelen in je profielwerkstuk.

Literatuur

 • 1001 vrouwen in de 20e eeuw, Els Kloek, oktober 2018
 • De vrouw beslist: de tweede feministische golf in Nederland, Vilan van de Loo, 2005
 • Vrouwenhulpverlening 1975-2000 : beweging in en rond de gezondheidszorg / Janneke van Mens-Verhulst en Berteke Waaldijk (red.). - Houten : Bohn Stafleu van Loghum, 2008. - 302 pagina's

  Beschrijving van de geschiedenis van de Nederlandse vrouwenhulpverlening vanaf 1975, aan het begin van de tweede feministische golf. De vrouwenhulpverlening was een beweging waarin het persoonlijke, het politieke en het professionele samenkwamen en elkaar gedurende een aantal jaren hebben versterkt. Vanuit een feministische visie verenigde de vrouwenhulpverlening alle innovatieve gezondheidsbewegingen van de jaren zeventig in zich.

 • Vrouwen van Nijmegen : twintig jaar in beweging / Marjo Dubbeldam (eindred.). - Nijmegen : Vrouwendocumentatiecentrum De Feeks, 2000. - 191 pagina's

  Bundel over de wijze waarop cultuur, politiek en wetenschap in Nijmegen in de jaren tachtig en negentig mede kleur kregen door initiatieven en activiteiten van vrouwen. Met o.a. artikelen over De Feeks, het Centrum voor Vrouwenstudies van de KUN, het vrouwenwoonwerkpand De Vrouwenschool, vrouwen en politiek, de lesbische beweging in Nijmegen en de zwarte vrouwenbeweging tijdens de Winteruniversiteit Vrouwenstudies. Daarnaast interviews met o.m. Hanneke Berben, Veronica Vasterling, Grietje Dresen, Magda Michielsens en Marja Alofs.

 • Op het lijf geschreven: Dolle Mina en haar eisen (pdf, 3,5 MB)
 • Zowel persoonlijk als politiek / Anja Meulenbelt In: Tijdschrift voor Genderstudies. - 15(2012) nr.2 , p.77-80

  Anja Meulenbelt, bekend feministe uit de tweede golf, is voor het archief van Aletta, instituut voor vrouwengeschiedenis, uitgebreid geïnterviewd over die periode en wat dat nu nog voor haar betekent. In deze column beschrijft zij hoe ze nooit in vaste categorieën bleek te passen, zowel binnen als buiten de vrouwenbeweging. Terugkijkend vindt ze dat het herzien van categoriseringen belangrijk is geweest. Door twee dagen lang te kunnen vertellen is haar duidelijk geworden hoe belangrijk het is dat de collectieve geschiedenis, die verweven is met de persoonlijke biografieën van vrouwen, ergens in zijn heelheid terug te vinden is.

 • Dienstbaar, maar ook een tikje dominant : vijf mannen binnen MVM 1968-1973 nader beschouwd / Anneke Ribberink In: Tijdschrift voor Genderstudies. - 15(2012) nr.4 , p.18-30

  In Man Vrouw Maatschappij (MVM), de eerste feministische actiegroep van de tweede feministische golf, werkten vrouwen en mannen samen. In de jaren 1968-1973 was 11 tot 20% van de leden man. Om meer te weten te komen over hun activiteiten, motivatie en rol in leidende posities binnen MVM, worden vijf mannen onder de loep genomen. Deze mannen hadden al voor het bestaan van MVM progressieve opvattingen over de rollen van vrouwen en mannen; door hun eigen goede maatschappelijke positie konden ze MVM aanzien verlenen en elders invloed uitoefenen. Tijdens de jaren zeventig werd de rol van mannen binnen het feminisme door de invloed van het radicaalfeminisme meer omstreden.

 • Memoires van een radicaal feministe : interview met Marijke Ekelschot / Renate Klinkenberg en Kirsten Zimmerman. In: Historica. - 34(2011) nr.3 (okt), p.26-28

  Interview met radicaalfeministe en taalwetenschapper Marijke Ekelschot over o.a. feministische uitgeverij De Bonte Was, vrouwenbeweging en vrouwen in de historische canon.

 • Waar is de vrouwenbeweging? / Marijke Naezer. In: Tijdschrift voor Genderstudies. - 13(2010) nr.2 , p.86-88

  Feministen uit de tweede golf uiten nogal eens hun teleurstelling over het gebrek aan feministisch bewustzijn bij jongere vrouwen, die het schijnbaar wel best vinden, weinig vooroordelen en hindernissen voor vrouwen zien en een gebrekkige besef hebben van de verworvenheden van het feminisme. Tegelijkertijd voelen jongere generaties feministen zich buitengesloten en niet erkend door de oudere garde. Marijke Naezer stelt dat er, hoewel minder zichtbaar, wel degelijk op veel plaatsen, vaak met nieuwe actiemiddelen, feministen actief zijn.

Links

Filmpjes

Deze handreiking is gemaakt door Radboud Gender & Diversity Studies. Heb je vragen of wil je meer informatie over dit onderwerp? Ga dan naar deze pagina.