De vele gezichten van Emma Bovary

De beroemde en geruchtmakende Franse roman Madame Bovary (1857) van Gustave Flaubert is al vele malen verfilmd. De hoofdpersoon is een jonge vrouw die verstrikt zit in een saai huwelijk met een plattelandsdokter. In haar zucht naar een groots en meeslepend bestaan gaat ze overspelige relaties aan, werkt zichzelf in de schulden en pleegt uiteindelijk zelfmoord. Wat lezers al ruim anderhalve eeuw intrigeert is het complexe karakter van deze Emma Bovary: is zij een verwerpelijke femme fatale, en naïef slachtoffer van de omstandigheden of een feministische heldin avant la lettre? Flaubert laat de interpretatie aan de lezer over en dat maakt zijn roman heel modern.

Madame Bovary lijkt redelijk onverfilmbaar, omdat de belangrijkste gebeurtenissen zich in het hoofd van de personages afspelen. Toch oefent de roman een grote aantrekkingskracht uit op filmmakers, die kennelijk de behoefte voelen om hun visie op Emma Bovary naar het witte doek te vertalen. In 2014 kwam een nieuwe verfilming van Sophie Barthes uit. Andere beroemde verfilmingen zijn die van Claude Chabrol uit 1991 en Vincente Minnelli (1949). Als je die films vergelijkt met de roman en met elkaar, zie  je dat de verschillende versies veel zeggen over de tijd en de cultuur waarin ze zijn gemaakt. Ook kun je ontdekken waarom deze roman uit 1857 een hedendaags publiek nog steeds aanspreekt.

Madame Bovary - Official Trailer

Deze handreiking is gemaakt door de afdeling Franse Taal en Cultuur van de Faculteit der Letteren.