Detectie van kosmische straling

De waarneming van kosmische straling, waaronder straling van onze zon, wordt beinvloed door atmosferische factoren zoals luchtdruk en temperatuur. In je profielwerkstuk kun je onderzoeken hoe exact deze factoren bepalend zijn voor de waarneming.

Ard Ammerlaan en Dante Bosgoed gingen in hun profielwerkstuk op zoek naar de invloed van atmosferische factoren op de waarneming van kosmische straling. De Aarde wordt constant blootgesteld door allerlei straling vanuit de ruimte, bijvoorbeeld door onze eigen zon. Zo kan er bijvoorbeeld een proton met hoge snelheid op moleculen in onze atmosfeer botsen, waarbij in de botsingsreactie allerei nieuwe deeltjes ontstaan die wij kunnen waarnemen. De vraag bij Ard en Dante was echter hoe factoren als luchtdruk en temperatuur van onze atmosfeer die waarneming kunnen beïnvloeden. Uiteindelijk vonden ze na hun experimenten met name voor luchtdruk een formule die het aantal gemeten stralingsdeeltjes relateerde aan de druk.

Interessante vragen

  • Wat zijn, naast de zon, bronnen van kosmische straling?
  • Is kosmische straling schadelijk?
  • Hoe veroorzaakt kosmische straling het noorderlicht?
  • Hoe werkt het meetproces van kosmische straling?
  • Wat is de wiskundige relatie van weer andere factoren zoals dichtheid, grootte van de atmosfeer of zelfs de massa van de planeet op de detectie van kosmische straling? Hoe zou dat gaan op Mars en Venus?