Duurzame warmte in huizen

Hoe werkt een warmtepomp? Kunnen we Nederland volledig van het gas afhalen? Wat is het beste isolatiemateriaal? Waarom hebben stoffen een verschillende soortelijke warmte? Het onderzoeken van warmte biedt interessante opties voor je profielwerkstuk!

Warmte is een belangrijke vorm van energie voor natuurkundigen en niet-natuurkundigen. Een belangrijk voorbeeld hiervan vind je wanneer het gaat over de verduurzaming van woningen. Iedereen wil graag een warm huis in de winter. Idealiter willen we die warmte enerzijds op een groene manier produceren en willen we het anderzijds op een zo’n efficiënt mogelijke manier gebruiken. Aan de productiekant zou je dan bijvoorbeeld kunnen denken aan een gasaansluiting vervangen door een warmtepomp. Deze gebruikt namelijk elektriciteit, en dat valt op een duurzame manier op te wekken. Aan de efficiëntiekant is het isoleren van woningen een belangrijke factor. Opgewekte warmte ontsnapt makkelijk uit oude panden met enkel glas, waardoor je veel meer moet opwekken. Het onderzoeken van warmte kan dan ook zeker een interessante optie zijn voor je profielwerkstuk!

Interessante vragen

 • Hoe werkt een warmtepomp?
 • Kunnen we Nederland volledig van het gas afhalen?
 • Wat is het beste isolatiemateriaal?
 • Waarom hebben stoffen een verschillende soortelijke warmte?
 • Wat is de meest kosteneffectieve manier om huizen snel te verduurzamen? (bijv.: warmtepomp installeren of isolatie verbeteren?)
 • In welke mate neemt warmteverlies van een huis af met een mosdak?
 • Hoeveel joule per seconde ontsnapt er aan warmte voor een gemiddeld huis?
 • Is geothermie een goed middel voor warmteopwekking in Nederland?
 • Hoe kunnen concepten als warmte, temperatuur en druk worden verklaard uit het gedrag van microscopische deeltjes?

Literatuurtips

 • Boek: Het Thermodynamica deel in Physics for Scientists and Engineers, by J. Jewett and R. Serway.
 • Planbureau van de Leefomgeving (PBL): Warmtetransitie in de Praktijk. https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2021-warmtetransitie-in-de-praktijk-4019_0.pdf
 • Youtube: Crash Course Engineering episode 10: https://www.youtube.com/watch?v=2B81W6nNds0