Fair Trade

Fair Trade is een beweging die de handel met ontwikkelingslanden eerlijker willen inrichten. Maar hoe precies? Onderzoek in je profielwerkstuk wat er voor nodig is om Fair Trade te zijn en of de beweging haar doelen bereikt.

Globalisering heeft verschillende kanten. Een daarvan is dat landen steeds meer met elkaar zijn gaan handelen. Om die reden wordt er ook steeds nauwkeuriger gekeken naar de effecten van de toegenomen handel in de wereld. Met name wanneer het handel met ontwikkelingslanden betreft. Handel tussen rijke en arme landen dus.

In het (publieke) debat over handel tussen arme en rijke landen speelt wat eerlijk en rechtvaardig is vaak een grote rol. Zijn de verhandelde producten wel onder de ‘juiste' omstandigheden vervaardigd? Krijgen lokale producenten in ontwikkelingslanden wel een ‘eerlijke' prijs voor wat ze doen? Leidt handel er wel toe dat landen zich kunnen ontwikkelen. Dit zijn allemaal vragen die in discussies over handel tussen arme en rijke landen langs komen.

De aandacht voor deze aspecten van de toegenomen handel tussen arm en rijk uit zich ook in de opkomst van Fair Trade. Dit is een beweging van consumenten en organisaties in rijke landen die de handel met ontwikkelingslanden anders - lees: eerlijker - willen inrichten. Fair trade probeert handel zo te regelen dat producenten in ontwikkelingslanden een eerlijke vergoeding krijgen voor hun producten. Dat doen ze door de tussenhandel uit te schakelen en door consumenten in rijke landen een iets hogere prijs te vragen. Op die manier wordt geprobeerd de inkomens van de lokale boeren en producenten te stimuleren en zo ontwikkeling te stimuleren.

Interessante vragen

 • Wat is Fair Trade en welke organisaties maken uit van Fair Trade?
 • Wat zijn de doelstellingen van Fair Trade en hoe verschillen die per organisatie?
 • Zijn er ook commerciële organisaties (op winst gerichte ondernemingen) die Fair Trade producten verkopen?
 • Hoe werkt Fair Trade? Wie gaan erop vooruit door Fair Trade? Wie gaan erop achteruit?
 • Is het uitschakelen van de tussenhandel een goed idee? Of leidt dat tot inefficiënties in de productieketen?
 • Zijn consumenten wel bereid hogere prijzen te betalen voor Fair Trade producten? Weten consumenten wel wat Fair Trade is?
 • Is de opkomst van commerciële Fair Trade producenten een bedreiging voor de niet op winst gerichte Fair Trade organisaties?

Bronnen en Literatuur

 • Fair Trade Original (http://www.fairtrade.nl/): voorbeeld van een organisatie die fairtrade producten ontwikkelt, importeert en verkoopt.
 • Alternatief keurmerk voor duurzame koffie, in 2002 door Ahold (van de Albert Heijn) en een koffieproducent in Guatemala gestart als alternatief voor het strengere keurmerk van Max Havelaar (http://www.utzcertified.org/). Douwe Egberts is als koffiebrander een steeds belangrijkere afnemen van Utz Certified koffie (http://www.de.nl/).
 • Oxfam/Novib (http://www.novib.nl/): benadrukt ook dat handel ‘fair' moet zijn, maar probeert dit op een andere manier dan Fair Trade organisaties.
 • Fair Trade: mythe of realiteit?" (with Robbert Maseland), in E. de Jong, C. Bode and E. Brugmans (eds): "Voedsel en globalisering. De grenzen in zicht", Annalen Thijmgenootschap, 96 (2), 2008, 93-108.
 • Artikel in Volkskrant over effecten Fair Trade voor deelnemende boeren.
 • Centrum voor Mondiaal Onderwijs scriptiepakket Eerlijke handel.

Heb je vragen of wil je meer informatie over dit onderwerp? Stuur dan een e-mail naar pucofsociety [at] fm.ru.nl (pucofsociety[at]fm[dot]ru[dot]nl) en dan word je in contact gebracht met de betreffende docent.

Deze handreiking voor een profielwerkstuk is gemaakt door de Faculteit der Managementwetenschappen.